Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Ciało obce w produkcie dla niemowląt - raport tygodniowy RASFF (13-19.05.2019)

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

System RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) ma na celu zwiększenie odpowiedzialności oraz wzmocnienie współpracy poszczególnych państw członkowskich, w celu ograniczenia wprowadzania do obrotu niebezpiecznej żywności oraz pasz, przyczyniając się tym samym do lepszej ochrony zdrowia konsumentów w Unii Europejskiej.

Poniżej przedstawiamy przegląd systemu RASFF z ostatniego tygodnia (13-19.05.2019) przygotowany przez redakcję portalu FoodFakty. Zapraszamy do zapoznania się z listą produktów zgłoszonych do systemu przez Polskę, listą polskich produktów zgłoszonych do systemu RASFF oraz listą produktów potencjalnie niebezpiecznych mogących pojawić się na rynku polskim.

Zapraszamy również do zapoznania się z opracowanymi przez nas raportami:

PRZEGLĄD SYSTEMU RASFF - I KWARTAŁ 2018

PRZEGLĄD SYSTEMU RASFF - II KWARTAŁ 2018

PRZEGLĄD SYSTEMU RASFF - III KWARTAŁ 2018

PRZEGLĄD SYSTEMU RASFF - IV KWARTAŁ 2018

PRZEGLĄD SYSTEMU RASFF - I KWARTAŁ 2019

 

PRODUKTY ZGŁOSZONE PRZEZ POLSKĘ W SYSTEMIE RASFF 

 

Produkt:  rodzynki
Kraj pochodzenia:  Chiny
Ryzyko:  ochratoksyna A (18,79 µg/kg - ppb)
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  produkt (jeszcze) nie pojawił się na rynku
Podjęte działania:  brak informacji
Rodzaj powiadomienia:  żywność - odrzucenie produktu na granicy - kontrola graniczna - partia towaru wstrzymana

 

Produkt:  chłodzone mięso z kurczaka
Kraj pochodzenia:  wyhodowane w Czechach, ubite w Polsce
Ryzyko:  Salmonella enterica ser. Enteritidis (obecność / 25 g)
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  dystrybucja do kraju zgłaszającego wstrzymana
Podjęte działania:  wycofanie z rynku
Rodzaj powiadomienia:  żywność - informacje dla uwagi - oficjalna kontrola rynku

 

POLSKIE PRODUKTY ZGŁOSZONE DO SYSTEMU RASFF

 

Produkt:  jedzenie dla niemowląt
Kraj zgłaszający:  Wielka Brytania
Ryzyko:  ciało obce - małe kawałki niebieskiej gumy
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  dystrybucja do pozostałych krajów członkowskich
Podjęte działania:  wycofanie od konsumentów
Rodzaj powiadomienia:  żywność - ostrzeżenie - kontrola własnej firmy

 

Produkt:  chłodzone mięso z kurczaka (wyhodowane w Czechach, ubite w Polsce)
Kraj zgłaszający:  Polska
Ryzyko:  Salmonella enterica ser. Enteritidis (obecność / 25 g)
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  dystrybucja do kraju zgłaszającego wstrzymana
Podjęte działania:  wycofanie z rynku
Rodzaj powiadomienia:  żywność - informacje dla uwagi - oficjalna kontrola rynku

  

Produkt:  plastry ogórecznika (z Polski, pakowany w Niemczech)
Kraj zgłaszający:  Niemcy
Ryzyko:  alkaloidy pirolizydynowe (306000 µg/kg - ppb)
Ocena ryzyka:  nie groźne
Status dystrybucji:  dystrybucja do pozostałych krajów członkowskich
Podjęte działania:  wycofanie od odbiorców
Rodzaj powiadomienia:  żywność - informacja na temat działań następczych - oficjalna kontrola rynku

       

PRODUKTY ZGŁOSZONE DO RASFF MOGĄCE POTENCJALNIE POJAWIĆ SIĘ NA RYNKU POLSKIM 

 

Produkt:  kapsułki z olejem
Kraj pochodzenia:  Austria
Ryzyko:  nieautoryzowana obecność składnika nowej żywności cannabidolu (CBD) (34600 mg/kg - ppm)
Ocena ryzyka:  nieokreślone
Status dystrybucji:  dystrybucja do pozostałych krajów członkowskich
Podjęte działania:  wycofanie z rynku
Rodzaj powiadomienia:  żywność - informacje na temat działań następczych - oficjalna kontrola rynku

 

Produkt:  chłodzone mięso z kurczaka
Kraj pochodzenia:  wyhodowane w Czechach, ubite w Polsce
Ryzyko:  Salmonella enterica ser. Enteritidis (obecność / 25 g)
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  dystrybucja do kraju zgłaszającego wstrzymana
Podjęte działania:  wycofanie z rynku
Rodzaj powiadomienia:  żywność - informacje dla uwagi - oficjalna kontrola rynku

 

Produkt:  pokarm dla ryb
Kraj pochodzenia:  Stany Zjednoczone
Ryzyko:  wysoka zawartość witaminy D
Ocena ryzyka:  nie groźne
Status dystrybucji:  dystrybucja do pozostałych krajów członkowskich
Podjęte działania:  wycofanie z rynku
Rodzaj powiadomienia:  pasze - informacje na temat działań następczych - oficjalna kontrola rynku

 

Produkt:  plastry ogórecznika
Kraj pochodzenia:  Polska (pakowane w Niemczech)
Ryzyko:  alkaloidy pirolizydynowe (306000 µg/kg - ppb)
Ocena ryzyka:  nie groźne
Status dystrybucji:  dystrybucja do pozostałych krajów członkowskich
Podjęte działania:  wycofanie od odbiorców
Rodzaj powiadomienia:  żywność - informacja na temat działań następczych - oficjalna kontrola rynku

 

Wybierz obszar: RASFF

Autor: Jakub Ostaszewski

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn