Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Decyzja UOKiK – zakłady żywienia zbiorowego

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał bardzo interesującą decyzję z dnia 14 sierpnia 2018 r. (znak DIH-1/47/2018) dotyczącą informacji na temat żywności w zakładach żywienia zbiorowego.

Organ zauważył m.in., że „Strona podniosła, że rodzice zostali poinformowani o możliwości modyfikacji jadłospisu przez placówkę, lecz Prezes UOKiK nie znalazł potwierdzenia dla tego argumentu w materiale dowodowym sprawy.

Nawet przy założeniu, że ww. twierdzenie jest prawdą, to organ odwoławczy nie mógłby uznać tej okoliczności za wystarczające usprawiedliwienie dla zamiany surowców posiłków, ponieważ do obowiązków przedsiębiorcy podającego posiłek należało zaktualizować informację w jadłospisie. Prawo konsumentów – w tym przypadku rodziców podopiecznych klubu malucha – do pełnej i rzetelnej informacji o żywności zagwarantowane zostało m.in. w przepisach art. 44 rozporządzenia 1169/2011 i § 19 rozporządzenia w sprawie znakowania i nie może być ograniczone jednostronną deklaracją przez przedsiębiorcę.

Ponadto przedsiębiorca ma obowiązek udostępnienia konsumentom informacji także gdy posiłki przyrządza inna firma. Jeżeli tych informacji nie otrzymał od swojego dostawcy, wówczas musi się ich domagać powołując się na przepis art. 8 ust. 6 rozporządzenia 1169/2011, który stanowi, że: podmioty działające na rynku spożywczym zapewniają w przedsiębiorstwach pozostających pod ich kontrolą przekazywanie informacji na temat żywności nieopakowanej przeznaczonej do dostarczenia do konsumenta finalnego lub do zakładów żywienia zbiorowego podmiotowi działającemu na rynku spożywczym otrzymującemu żywność, aby umożliwić, tam gdzie jest to wymagane, przekazywanie konsumentom finalnym obowiązkowych informacji na temat żywności.”

www.food-law.pl 

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

 • 15.10.2018

  Decyzja w sprawie inicjatywy „Eat ORIGINal! Unmask your food”

  W odpowiedzi na inicjatywę obywatelską w sprawie nałożenia na wszystkie produkty spożywcze obowiązkowych deklaracji pochodzenia w celu „zapobiegania oszustwom, ochrony zdrowia publicznego i zagwarantowania konsumentom prawa do informacji” Komisja Europejska wydała interesującą decyzję 2018/1304 z dnia 19 września 2018 r. w sprawie proponowanej inicjatywy „Eat ORIGINal! Unmask your food”...

  Czytaj więcej
 • 08.10.2018

  Ważna decyzja prezesa UOKiK

  Duże znaczenie praktyczne ma decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 30 lipca 2018 r. (znak DIH-1/45/2018), która utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję pierwszej instancji. Powołując się na orzecznictwo NSA, organ W decyzji stwierdził, że zarzuty odnośnie braku kompetencji organów Inspekcji Handlowej są nieuzasadnione...

  Czytaj więcej
 • 01.10.2018

  Decyzja GIJHAR-S dotycząca określenia „wiejska”

  Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wydał decyzję z dnia 15 czerwca 2018 r., znak: KO.8230.1.91.2018 w sprawie określenia „wiejska” w nazwie szynki...

  Czytaj więcej

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.