Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Dodatki do żywności – zmiany w specyfikacji kopolimeru szczepionego alkoholu poliwinylowego i glikolu polietylenowego

Kategoria: Prawo Żywnościowe

W zeszłym miesiącu Komisja wydała rozporządzenie nr 2018/681 zmieniające załącznik do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do specyfikacji dla kopolimeru szczepionego alkoholu poliwinylowego i glikolu polietylenowego (E 1209).

Preambuła

Wprowadzone zmiany były uprzednio przedmiotem opinii EFSAz dnia 18 maja 2017 r., gdzie stwierdzono, że zaproponowana przez wnioskodawcę zmiana specyfikacji w odniesieniu do poziomu zanieczyszczeń glikolem etylenowym i glikolem dietylenowym w kopolimerze szczepionym alkoholu poliwinylowego i glikolu polietylenowego (E 1209) nie budzi obaw w zakresie bezpieczeństwa.

Urząd zauważył jednak, że przedstawione wyniki analizy były stale i znacznie niższe (do 360 mg/kg) niż proponowany w specyfikacjach UE dotyczących dodatku E 1209 poziom 620 mg/kg dla glikolu etylenowego pojedynczo lub łącznie z glikolem dietylenowym. W wyniku dyskusji prowadzonych z państwami członkowskimi podczas posiedzenia grupy roboczej ekspertów rządowych ds. dodatków do żywności stwierdzono, że maksymalny limit ilości dla glikolu etylenowego i glikolu dietylenowego powinien być utrzymywany na możliwie niskim poziomie, jaki można realistycznie osiągnąć, według danych analitycznych, w celu ograniczenia ich udziału w tolerowanym dziennym pobraniu.

Treść aktu

Na podstawie tego rozporządzenia:

  • maksymalny limit ilości dla glikolu etylenowego i glikolu dietylenowego powinien być utrzymywany na możliwie niskim poziomie, jaki można realistycznie osiągnąć, według danych analitycznych, w celu ograniczenia ich udziału w tolerowanym dziennym pobraniu,
  • zmienia się poziomy zanieczyszczenia glikolem etylenowym i glikolem dietylenowym w dodatku do żywności kopolimer szczepiony alkoholu poliwinylowego i glikolu polietylenowego (E 1209) na „nie więcej niż 400 mg/kg glikolu etylenowego pojedynczo lub łącznie z glikolem dietylenowym”.

Rozporządzenie weszło w życie 27 maja 2018 r. i od tej daty ma zastosowanie.

www.food-law.pl

Wybierz obszar: Dodatki i składniki

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.