Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Dwutlenek tytanu (E171) oficjalnie zakazany

Kategoria: Alerty, Bezpieczeństwo Żywności, Prawo Żywnościowe

Rozporządzeniem 2022/63 Komisja wprowadziła zakaz stosowania dwutlenku tytanu w żywności. Wyjątkiem od tej zasady są jedynie pewne produkty lecznicze. 

Na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2022/63 z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do dodatku do żywności ditlenek tytanu (E171), stosowanie dwutlenku tytanu w żywności zostało zabronione. Wyjątkiem od tej zasady są jedynie pewne produkty lecznicze, jednakże również w stosunku do nich Komisja zobowiązała się do zbadania konieczności utrzymania ditlenku tytanu (E171) w unijnym wykazie dodatków do żywności do wyłącznego stosowania jako barwnik w produktach leczniczych. 

Zmieniono wpis odnoszący się do dwutlenku tytanu, zawarty w załączeniu II w części B pkt 1 „Barwniki” rozporządzenia nr 1333/2008 dodano przypis, zgodnie z którym „(**) Ditlenek tytanu nie jest dopuszczony w kategoriach żywności wymienionych w częściach D i E. Substancja ta znajduje się w wykazie B1, ponieważ jest stosowana w produktach leczniczych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/35/WE (Dz.U. L 109 z 30.4.2009, s. 10).”. Wspomniana przez ustawodawcę część D zawiera listę kategorii żywności, a część E dopuszczone dodatki do żywności oraz warunki ich stosowania w kategoriach żywności. 

Ponadto w części C dotyczącej definicji grup dodatków w pkt 2 „Grupa II: Barwniki spożywcze dopuszczone na poziomie quantum satis” skreślono pozycję dotyczącą dodatku do żywności E171 (Dwutlenek tytanu). Natomiast w części E w kategorii 04.2.4.1 (Przetwory owocowe i warzywne, z wyłączeniem owoców w wodnym roztworze cukru, poddanych obróbce cieplnej) skreślono pozycję dotyczącą dodatku do żywności E171 (Ditlenek tytanu), a także w kategorii 09.2 (Przetworzone ryby i produkty rybołówstwa, w tym mięczaki i skorupiaki) skreśla się trzy pozycje dotyczące dodatku do żywności E171 (dwutlenek tytanu).

Zmieniono również wpis odnoszący się do nośników w dodatkach do żywności w odniesieniu do E555, czyli krzemianu glinowo-potasowego. Dotychczasowy wpis dotyczący dodatków do żywności, do których dany nośnik może być dodawany stanowił, że może on być stosowany „W dwutlenku tytanu E171 oraz w tlenkach i wodorotlenkach żelaza E172”. Obecnie wpis ten został zastąpiony przez sformułowanie „W tlenkach i wodorotlenkach żelaza E172”. 

W myśl przepisów załącznika rozporządzenia 2022/63 dwutlenek tytanu E171 nie może być sprzedawany bezpośrednio konsumentów. Zakaz ten dotyczy także jego mieszanin z pozostałymi zakazanymi substancjami takimi jak barwniki E123, E127, E160b(i), E160b(ii), E161 g, E173 i E180. 

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia 2022/63 „Do dnia 7 sierpnia 2022 r. żywność wyprodukowana zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 7 lutego 2022 r. może być nadal wprowadzana do obrotu. Po tej dacie może pozostać na rynku do swojej daty minimalnej trwałości lub swojego terminu przydatności do spożycia”. 

Pełen tekst rozporządzenia 2022/63 dostępny jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0063&qid=1642509447648 

Wybierz obszar: Dodatki i składniki Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.