Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

EFSA: wytyczne ws. ustalenia i stosowania najwyższych poziomów witamin i składników mineralnych

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Prawo Żywnościowe, Składniki Żywności

Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności dnia 24 stycznia 2022 r. opublikował wytyczne ws. ustalenia i stosowania najwyższych poziomów witamin i składników mineralnych. 

Opinia została przygotowana przez Urząd na mocy art. 29 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 178/2002 (Ogólne Prawo Żywnościowe), zgodnie z którym „Urząd wydaje opinie na wniosek Komisji w odniesieniu do wszelkich zagadnień objętych jej misją i we wszystkich przypadkach, w których ustawodawstwo wspólnotowe wymaga konsultowania się z Urzędem”. Przedmiotem zapytania skierowanego do Urzędu była przede wszystkim kwestia zaktualizowania wytycznych Komitetu Naukowego ds. Żywności (SCF - The Scientific Committee on Food) ws. najwyższych poziomów witamin i składników mineralnych w świetle najnowszych dostępnych danych naukowych. 

Drugą analizowaną przez Urząd kwestią była kwestia dokonaniu przeglądu maksymalnych poziomów pewnych substancji oraz zaktualizowanie ich limitów w żywności oraz suplementach diety według najnowszych wyników badań, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb niektórych grup populacji. Zapytanie skierowane do EFSA dotyczyło takich substancji jak: 

  • witamina A
  • kwas foliowy
  • witamina D
  • witamina E
  • żelazo
  • magnez
  • β-karoten
  • witamina B6.

W przypadku braku odpowiednich danych naukowych lub w sytuacji kiedy nie były one wystarczające, EFSA zdecydował się przyjąć racjonalnie uzasadniony górny limit, który nie będzie wywoływał negatywnych skutków. Ponadto w raporcie przedstawiono szczegółowa analizę prowadzonych badań wraz z uwzględnieniem potencjalnych ryzyk i zagrożeń wynikających ze spożywania wskazanych substancji. 

Należy przy tym podkreślić, że wprawdzie wytyczne nie stanowią jeszcze źródła powszechnie obowiązującego prawa, ale z uwagi na istotne znaczenie Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w procesie kształtowania prawa żywnościowego, można przypuszczać, iż uchwalenie takiego dokumentu stanowić będzie impuls do zmiany prawodawstwa, które może zmierzać w kierunku ustalenia jednolitych maksymalnych poziomów w odniesieniu do składników mineralnych i witamin. Taka zmiana będzie miała szczególnie duże znaczenia dla branży suplementów diety oraz żywności wzbogacanej. 

Pełen teksty wytycznych dostępny jest pod adresem: 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2022.e200102 

 

Autor: Magdalena Wolska

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.