Przejdź na stronę główną FoodFakty LinkedIn
Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

Przypomnij hasło Jeśli nie masz konta, Utwórz je
Napisz
Śledź nas na

Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Facebook X LinkedIn

Fundusz Ochrony Rolnictwa

Kategoria: Biznes, Prawo Żywnościowe

Wpłaty na Fundusz będą naliczane w wysokości 0,125% wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług, a do ich uiszczania zostały zobowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych. 

Podstawa prawna

Ustanowiono Fundusz Ochrony Rolnictwa, którym jest wyodrębniony rachunek bankowy. Rachunkiem tym dysponuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a środki finansowe Funduszu nie są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Fundusz został ustanowiony na mocy ustawy z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa. 

Treść regulacji 

Wpłaty na Fundusz są naliczane w wysokości 0,125% wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług określonych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  Wartość produktów rolnych bez podatku od towarów i usług nabytych od producenta rolnego jest ustalana na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych. Wpłaty są dokonywane przez podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych. Do wpłat na Fundusz są obowiązane podmioty skupujące, będące podatnikami podatku od towarów i usług (w rozumieniu odpowiednich przepisów). Podmioty skupujące bez wezwania mają naliczać i dokonywać wpłat na Fundusz za okresy kwartalne w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału.

Źródła finansowania Funduszu

Zgodnie z art. 8 ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, jego dochodami są:

„1) wpłaty na Fundusz dokonywane przez podmioty skupujące;

2) odsetki od środków lokowanych zgodnie z art. 2 ust. 3;

3) środki finansowe odzyskane przez Krajowy Ośrodek w wyniku prowadzonych postępowań upadłościowych od podmiotów skupujących, które stały się niewypłacalne, na rzecz Funduszu z tytułu roszczeń po wypłacie producentom rolnym rekompensat, o których mowa w art. 10 ust. 1.”. 

Sankcje 

Przepisy ustawy przewidują również katalog kar za niedopełnienie obowiązków nałożonych na przedsiębiorców. Kara pieniężna w wysokości 60 zł za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 10 000 zł, może być nałożona w sytuacji: 

1) nieprzekazania kwartalnej deklaracji o wysokości naliczonych wpłat na Fundusz w terminie określonym w art. 5 ust. 1,

2) nieprzekazania w terminie wykazów, o których mowa w art. 11 ust. 1 lub 2,

3) niepoinformowania w terminie producentów rolnych ujętych w wykazach, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2, o przekazaniu tych wykazów. 

Kary nakłada  w drodze decyzji administracyjnej, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r., jednakże wpłaty na Fundusz będą naliczane od dnia 1 stycznia 2024 r.

Pełen tekst ustawy dostępny jest pod adresem:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000113001.pdf 

Wybierz temat: Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego. Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl tel. 660 146 148 LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.