Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Glifosat - przedłużenie okresu zatwierdzenia substancji czynnej glifosat

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Prawo Żywnościowe

Ze względu na brak sformułowania odpowiednich wniosków w przedmiocie bezpieczeństwa stosowania glifosatu, termin jego zatwierdzenia uległ tymczasowemu przedłużeniu.

 Podstawa prawna 

Zmiana okresu zatwierdzenia nastąpiła na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/2364 z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej glifosat.

Istota nowelizacji 

Zatwierdzenie substancji czynnej glifosat miało wygasnąć z dniem 15 grudnia 2022 r. Wniosek o przedłużenie zatwierdzenia tej substancji czynnej został złożony w dniu 12 grudnia 2019 r., jednakże ze względu na bardzo dużą liczbę uwag zgłoszonych w trakcie trwania procedery odnowienia zatwierdzenia, nie udało się sformułować konkretnych wniosków umożliwiających podjęcie decyzji w tej sprawie. Szacuje się, że wnioski te nie zostaną przyjęte wcześniej niż przed lipcem 2023 r. Oznacza to, że przyjęcie wniosków nie będzie możliwe przed upływem dotychczasowego terminu zatwierdzenia glifosatu (tj. 15 grudnia 2022 r.). 

Zgodnie z motywem 6 rozporządzenia 2022/2364, w związku z tym, że "ocena substancji czynnej glifosat została opóźniona z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy, należy przedłużyć okres zatwierdzenia tej substancji czynnej, aby zapewnić czas niezbędny do zakończenia oceny wymaganej do podjęcia decyzji w sprawie wniosku o odnowienie zatwierdzenia tej substancji czynnej.”. W efekcie, termin zatwierdzenia substancji czynnej glifosat został przedłużony do dnia 15 grudnia 2023 r. 

Dalsze proponowane rozwiązania 

Obecne rozwiązanie ma jednak charakter tymczasowy. Jak wskazano w motywie 7 rozporządzenia 2022/2364 „W przypadku gdy Komisja ma przyjąć rozporządzenie stanowiące, że zatwierdzenie glifosatu nie zostaje odnowione, ponieważ kryteria zatwierdzenia nie zostały spełnione, Komisja ma wyznaczyć taką samą datę wygaśnięcia jak data obowiązująca przed niniejszym rozporządzeniem lub ustalić ją na dzień wejścia w życie rozporządzenia stanowiącego o nieodnowieniu zatwierdzenia glifosatu, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza. W przypadku gdy Komisja ma przyjąć rozporządzenie stanowiące o odnowieniu zatwierdzenia glifosatu, Komisja postara się, stosownie do okoliczności, wyznaczyć najwcześniejszą możliwą datę rozpoczęcia stosowania.”. Innymi słowy, przyszły status glifosatu jako substancji czynnej nie jest jeszcze znany, a obecne przedłużenie terminu jego zatwierdzenia jest rozwiązaniem tymczasowym, mającym na celu umożliwienie właściwym organom unijnym przeprowadzenia kompleksowej analizy zgromadzonych danych i uwag, a w konsekwencji podjęcia odpowiedniej decyzji. 

Pełen tekst rozporządzenia dostępny jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.312.01.0099.01.POL&toc=OJ:L:2022:312:TOC 

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.