Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Komisja Europejska zapowiada rezygnację z przepisów dotyczących środków ochrony roślin: Polska aktywnie przeciwdziałała ich wprowadzeniu

Kategoria: Biznes

Komisja Europejska podjęła decyzję o wycofaniu projektu przepisów dotyczących stosowania środków ochrony roślin, z powodu braku postępów i narastającej polaryzacji. Polska skutecznie sprzeciwiała się temu projektowi, argumentując, że jego realizacja mogłaby negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo żywnościowe i konkurencyjność rolnictwa UE, zwłaszcza w kontekście obecnych wyzwań związanych z pandemią i konfliktem w Ukrainie. Działania Polski doprowadziły do zbudowania koalicji państw członkowskich, co przyczyniło się do odrzucenia projektu przez Radę Unii Europejskiej.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen 6 lutego 2024 r. zapowiedziała wycofanie przez KE projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ws. zrównoważonego stosowania środków ochrony. Założenia tego projektu są według Polski nieracjonalne i nieakceptowalne – uderzyłyby w opłacalność produkcji rolnej i miałyby negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe.

Powody wycofania projektu przez KE

Przewodnicząca Komisji Europejskiej, uzasadniając swoją decyzję, podkreśliła, iż przez ponad półtora roku nie osiągnięto podstępu w pracach nad projektem, także na poziomie Rady Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia stał się przy tym „symbolem polaryzacji”.

Stanowisko Polski

Polska od początku prac nad projektem jednoznacznie i konsekwentnie sprzeciwiała się jego założeniom. Polska podkreślała, ż proponowane rozwiązania miałyby następujące skutki:

Miałyby negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i konkurencyjność unijnego rolnictwa.

Prowadziłyby do zwiększenia uzależnienia unijnego systemu żywnościowego od importu żywności.

Uderzałyby w opłacalność produkcji rolnej poprzez nałożenie na rolników szeregu nowych i nieuzasadnionych obowiązków i ograniczeń.

Zastrzeżenia te stały się szczególnie aktualne w kontekście zdarzeń zakłócających łańcuchy dostaw, jak pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie. Niekwestionowana potrzeba ochrony dla przyszłych pokoleń zasobów środowiska naturalnego nie może naruszać podstawowej funkcji rolnictwa, jaką jest zaspokojenie potrzeb żywnościowych obywateli Unii Europejskiej. Co więcej, obserwowane zamiany klimatyczne, utrudniające lub wręcz wykluczające produkcję rolną w niektórych obszarach naszego globu powodują, iż Unia Europejska powinna zwiększać swoją rolę w systemie globalnego bezpieczeństwa żywnościowego.

Sprzeciwiając się przyjęciu nieracjonalnych rozwiązań, Polska prowadziła aktywnie –
i jak widać skuteczne – działania na poziomie organów Unii Europejskiej. Wokół stanowiska Polski udało się bowiem zbudować silną koalicję państw członkowskich podzielających te same zastrzeżenia, co miało kluczowe znaczenie dla braku akceptacji projektu na poziomie Rady Unii Europejskiej.

Źródło: MRiRW

Autor: FoodFakty Portal

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.