Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Kontrola poziomów mikotoksyn - nowe wymogi

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Prawo Żywnościowe, Składniki Żywności

Podstawa prawna 

Ogłoszono rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2782 z dnia 14 grudnia 2023 r. ustanawiające metody pobierania próbek i przeprowadzania analiz do celów kontroli poziomów mikotoksyn w żywności, które w całości uchyliło rozporządzenie Komisji (WE) nr 401/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomów mikotoksyn w środkach spożywczych. Odesłania do uchylonego rozporządzenia będą obecnie traktowane jako odesłania do niniejszego rozporządzenia wykonawczego.

Treść przepisów 

Wśród najwalżenijszych zmian wprowadzonych na mocy rozporządzenia 2023/2782 należy wymienić m.in.:

-nowelizację metod pobierania próbek i przeprowadzania analiz na potrzeby urzędowej kontroli poziomów mikotoksyn w środkach spożywczych;

-aktualizację metody pobierania próbek suplementów diety;

-ustalenie metody pobierania próbek suszonych ziół, herbatek ziołowych i herbat;

-ustanowienie kryteriów pozwalających określić, która procedura pobierania próbek powinna być stosowana w odniesieniu do żywności, dla której nie określono najwyższego dopuszczalnego poziomu mikotoksyn ani procedury pobierania próbek;

-zaktualizowanie kryteriów wydajności analitycznej dla mikotoksyn w oparciu o najlepsze dostępne informacje naukowe przygotowane przez laboratorium referencyjne Unii Europejskiej ds. mikotoksyn i toksyn roślinnych. 

Jednocześnie rozporządzenie definiuje takie pojęcia jak m.in. partia, podpartia, próbka zbiorcza, próbka laboratoryjna, błąd metody, granica oznaczalności (LOQ), metoda przesiewowa oraz próbka kontrolna pozytywna. Oprócz tego zawiera dwa załączniki określające:

I) Metody pobierania próbek do celów kontroli poziomów mikotoksyn w żywności. 

II) Kryteria przygotowywania próbek i metod analizy stosowanych do celów kontroli poziomów mikotoksyn w żywności.

Okresy przejściowe 

Rozporządzenie wchodzi w życie 4 stycznia 2024 r., ale termin rozpoczęcia jego stosowania został ustalony na dzień 1 kwietnia 2024 r. Jednakże zgodnie z art. 4 rozporządzenia 2023/2782, do dnia 1 stycznia 2029 r. wymagania szczególne przewidziane w pkt 4.3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 401/2006 mają nadal zastosowanie do metod, które zostały zwalidowane przed rozpoczęciem stosowania rozporządzenia 2023/2782. 

Pełen tekst rozporządzenia znajdziesz pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L_202302782 

Wybierz obszar: Badania żywności Bezpieczeństwo żywności Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawniczka, ekonomistka. Ekspertka prawa żywnościowego i liderka projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorantka w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego. 
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.