Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Kontrola w Czechach wykazała wysoki odsetek nieprawidłowości w produkcji lodów i lodu do napojów

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Czeska Inspekcja Rolno-Spożywcza w wyniku przeprowadzonych inspekcji stwierdziła, że 45% próbek lodów oraz 64% próbek lodu (np. dodawanego do napojów) nie spełniło wymagań jakościowych.

Kontrole lodów włoskich i gałkowych

Przeprowadzane przez inspektorów CAFIA kontrole odbywały się głównie w cukierniach oraz innych zakładach żywienia zbiorowego. Ocena laboratoryjna wykazała, że na 128 badanych próbek lodów włoskich i gałkowych, 57 z nich (45%) nie spełniało wymagań higienicznych. Potwierdzono między innymi obecność kolonii Enterobacteriaceae powyżej limitu. Do głównych nieścisłości zaliczono także: brak higieny produkcji, nieodpowiednie warunki sanitarne sprzętu oraz nieprzestrzeganie procedur produkcyjnych. Ponadto wskazano na nieprawidłową praktykę niektórych operatorów, polegającą na niewyrzucaniu lodów z maszyny na koniec dnia, a ich ponownym umieszczeniu w maszynie następnego dnia. Działanie to, mogło przyczyniać się do rozwoju skażenia bakteryjnego.

Kontrole lodu

W przypadku lodu, używanego między innymi do napojów, inspektorzy wśród 75 badanych próbek stwierdzili uchybienia sanitarno-higieniczne w przypadku 48 z nich (64%). Sprawdzano obecność Escherichia coli, enterokoków, bakterii z grupy coli, kolonii bakterii rosnących w 22°C i 36°C. Jako główną przyczynę naruszeń wskazano brak regularnej dezynfekcji wytwornic lodu.

Wyniki kontroli na przestrzeni lat

W 2022 r. podczas przeprowadzenia podobnych kontroli stwierdzono, że 53,3% badanych próbek lodów nie spełniło wymagań, natomiast w 2021 r. było to 48,3%, a w 2019 r. - 37%. Natomiast w przypadku lodu, kontrole w 2022 r. wykazały nieprawidłowości w 74,5% próbek, 68,6% w 2021 r., a w 2019 r. było to 40 % próbek.

Podane wyniki tegorocznej, jak i poprzednich kontroli wskazują na wciąż liczne uchybienia związane z produkcją, przechowywaniem czy sprzedażą lodów oraz lodu do chłodzenia napojów. Jak zauważają służby, powodem licznych naruszeń jest głównie brak odpowiedniej konserwacji sprzętu, a pewną rolę może odgrywać też niewystarczające przeszkolenie personelu.

Źródło: https://www.szpi.gov.cz/en/article/cafia-found-very-high-proportion-of-non-compliant-ice-cream-and-beverage-ice-this-year-as-45-of-ice-cream-and-64-of-ice-samples-were-assessed-as-failing.aspx

 

Wybierz obszar: Badania żywności Bezpieczeństwo żywności

Autor: Magdalena Hryńko

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.