Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Kontrole IJHARS - Jakość handlowa świeżych owoców i warzyw, piwa oraz napojów bezalkoholowych

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych opublikowała podsumowania kontroli z I kwartału 2020 roku – świeżych owoców i warzyw, piwa oraz napojów bezalkoholowych.

Jakość handlowa świeżych owoców i warzyw

W I kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej świeżych owoców i warzyw. Objęto nią 78 podmiotów działających na początkowych etapach łańcucha dystrybucji.

Skontrolowano 501 partii, w tym głównie krajowych jabłek i warzyw korzeniowych oraz gatunków pochodzących z innych krajów (np. owoców cytrusowych, kiwi, pomidorów i papryki).

Cechy fizyczne
Wymagań określonych w normach handlowych nie spełniały 3 partie (0,6%). Niezgodności dotyczyły wielkości i deklarowanej klasy jakości, uszkodzeń i wad, nadmiernego zawilgocenia oraz objawów pleśni.

Znakowanie
Zakwestionowano oznakowanie 65 partii (13,0%). Ponadto w przypadku 28 partii (5,6%) stwierdzono nieprawidłowości w dokumentach towarzyszących. Kontrolowane partie kwestionowano przede wszystkim ze względu na całkowity brak oznakowania.

Jakość handlowa piwa

W I kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej piwa, którą objęto 46 producentów.

Cechy organoleptyczne
W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 32 partie. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Parametry fizykochemiczne
Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 79 partiach, z czego 12 zakwestionowano (15,2%). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim niezgodnej z deklaracją zawartości alkoholu, ekstraktu brzeczki podstawowej i dwutlenku węgla.

Oznakowanie
Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 88 partii, z czego w 35 stwierdzono nieprawidłowości (39,8%). Dotyczyły one m.in.:
- niewłaściwego nazewnictwa wyrobu gotowego (np. użycie określenia „świeże” dla piwa pasteryzowanego lub „pasteryzowane” dla piwa niepoddanego pasteryzacji) oraz jego składników (np. podanie nazwy słodu bez odniesienia do nazwy składnika alergennego);
- braku wyszczególnienia w wykazie składników wszystkich użytych surowców;
- użycia sformułowań „tradycyjne piwo”, „tradycyjna receptura” czy „produkt naturalny” przy stosowaniu dodatków i przetworzonych surowców;
- podania niezgodnie z przepisami informacji o dacie minimalnej trwałości/terminie przydatności do spożycia, warunkach przechowywania i ilości nominalnej;
- użycia zbyt małej czcionki

Jakość handlowa napojów bezalkoholowych

W I kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej napojów bezalkoholowych. Objęto nią 43 producentów gazowanych i niegazowanych napojów, w tym dedykowanych dla dzieci i młodzieży.

Cechy organoleptyczne
W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 46 partii. Z uwagi na niewłaściwą klarowność zakwestionowano 1 partię (2,2%).

Parametry fizykochemiczne
Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 60 partiach, z czego 4 zakwestionowano (6,7%). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły zawyżonej kwasowości oraz zawartości cukrów i ekstraktu.

Oznakowanie
Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 73 partii, z czego w 22 stwierdzono nieprawidłowości (30,1%). Dotyczyły one m.in.:
- podania 2 różnych nazw produktu, tj. „truskawkowa” i „o smaku truskawkowym”;
- braku wyszczególnienia w wykazie składników wszystkich użytych surowców lub podania składników, których nie wykorzystano w procesie produkcyjnym;
- zastosowania znaku graficznego „Produkt polski”, podczas gdy łączna masa składników niepochodzących z Polski (z wyłączeniem wody) wynosiła więcej niż dopuszczalne 25%;
- braku informacji „nazwa lub nr E barwnika(ów): może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci” na produkcie zawierającym barwnik E120 lub podanie jej w niewłaściwy sposób;
- podania niezgodnie z przepisami informacji o wartości odżywczej, dacie minimalnej trwałości i ilości nominalnej;
- użycia zbyt małej czcionki

Źródła:

1. https://ijhars.gov.pl/news/items/jakosc-handlowa-swiezych-owocow-i-warzyw-1345.html

2. https://ijhars.gov.pl/news/items/jakosc-handlowa-piwa-1344.html?sitestyle1=2

3. https://ijhars.gov.pl/news/items/jakosc-handlowa-napojow-bezalkoholowych-1343.html

Wybierz obszar: Food Fraud Inspekcje Państwowe

Autor: IJHARS

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.