Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Najnowszy raport Unii Europejskiej dotyczący zafałszowań żywności w roku 2019

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Od roku 2016 w ramach systemu wymiany informacji o oszustwach żywnościowych w UE, rozpatrzono 861 spraw dotyczących zafałszowań, a liczba zapytań każdego roku rośnie.

Zainteresowanie współpracą w zakresie zafałszowań żywności wśród Państw Członkowskich się zwiększa. W roku 2019 wystosowano 292 zapytania w tym zakresie, co stanowi niemal dwukrotność ich liczby z roku 2016 (157), czyli od chwili powołania do życia systemu. Zapytania pochodziły przede wszystkim z Niemiec (76) oraz Francji (38). Najwięcej pytań (44) dotyczyło kategorii tłuszczów i olei, ryb i produktów rybnych (42) oraz mięsa i produktów mięsnych (38). Najmniej natomiast płatków i pieczywa (11) oraz napojów alkoholowych i orzechów (obydwa po 10 zapytań).

 

Najczęstszym przedmiotem niezgodności z prawem unijnym było wadliwe znakowanie produktów (47%), a co piąty produkt był rozcieńczony, posiadał dodatki lub był zamieniony.

Najwięcej spośród 292 zapytań dotyczyło produktów pochodzących z produkcji wewnątrzunijnej (189), natomiast 81 odnosiło się do produktów pochodzących z UE.

Zafałszowanie żywności według wytycznych unijnych musi posiadać 4 następujące cechy:

  • naruszać postanowienia prawa unijnego
  • oszukiwać i wprowadzać w błąd konsumentów
  • przynosić korzyść ekonomiczną sprawcy zafałszowania
  • być działaniem (lub zaniechaniem) zamierzonym i celowym.

Dane przedstawione w raporcie obejmują jedynie zafałszowania żywności spełniające wszystkie 4 kryteria jednocześnie.

Istotnym elementem zwalczania zafałszowań żywności jest operacja OPSON prowadzona wspólnie z Europolem. Tegoroczny raport zawiera sprawozdanie z ósmej edycji operacji, która trwała od grudnia 2018 do do kwietnia 2019. W jej ramach przeprowadzono trzy akcje dotyczące takich  produktów jak żywność ekologiczna, kawa oraz dinitrofenol (DNP, czyli bardzo toksyczna substancja używana do produkcji amunicji oraz środków chwastobójczych, wykorzystywana jako nielegalny środek odchudzający). W akcji wzięło udział 16 krajów członkowskich UE, a do współpracy dołączyło 18 państw spoza UE. Więcej na temat operacji OPSON dowiesz się z artykułu https://foodfakty.pl/przejecie-zafalszowanej-zywnosci-i-napojow-o-wartosci-ponad-100-mln-euro 

Raport 2019 jest zarazem ostatnim sprawozdaniem badającym zafałszowania żywności pod rządami obowiązującego do grudnia 2019 roku rozporządzenia 882/2004, które zostało w całości zastąpione rozporządzeniem 2017/625, jednakże na efekty tych zmian w urzędowej kontroli żywności należy poczekać aż do momentu ukazania się raportu za rok 2020. Więcej na temat zmian w urzędowej kontroli żywności dowiesz się tutaj https://foodfakty.pl/zmiany-w-przepisach-dotyczacych-urzedowych-kontroli-zywnosci-m-in-czesciowa-prywatyzacja-ukz 

 

Cały raport dostępny jest pod adresem:

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ff_ffn_annual-report_2019.pdf

 

Więcej na temat walki z zafałszowaniami żywności w UE w ramach Sieci Zafałszowań Żywności znajdziesz pod adresem

https://foodfakty.pl/ue-walczy-z-falszowaniem-zywnosci

Wybierz obszar: Food Fraud

Autor: Magdalena Wolska

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.