Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Maleją inwestycje w przetwórstwie i konserwacji mięsa czerwonego

Kategoria: Biznes

Lepsze wyniki finansowe

W pierwszej połowie 2018 r. poprawiły się wyniki finansowe dla firm działających w branży przetwórstwa mięsa czerwonego (PKD 10.11). Według danych Pontinfo, wskaźnik dochodów przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją (EBITDA) w omawianym okresie wzrósł z 3,87% w pierwszej połowie 2017 r. do 4,8%. Wskaźnik ten był tradycyjnie niższy niż w przypadku produkcji wyrobów z mięsa (włączając wyroby z mięsa drobiowego), gdzie wskaźnik EBITDA wzrósł z 5,49% do 7,06%.

Mniejsze inwestycje

Osiągane rezultaty niekoniecznie idą w parze z optymizmem co do inwestycji. Wartość nakładów inwestycyjnych zmalała kolejny raz w rzędu i w pierwszej połowie 2018r. wyniosła 132,5 mln zł wobec 192,3 mln zł przed rokiem. Zmniejszone inwestycje przełożyły się na zmniejszenie aktywów trwałych o 16,3% z 4,6 mld zł w pierwszej połowie 2017 r. do 3,8 mld zł, zaś majątek obrotowy w tym sektorze zmalał o 12,8% z 5,2 mld zł do 4,6 mld zł. Maleje również udział inwestycji w osiąganych nadwyżkach finansowych, który wyniósł 33% w I połowie 2016 r., 41% w 2017 r. oraz 25% w 2018 r. Styczeń-czerwiec 2018 r. były też pierwszym okresem od dawna, w którym amortyzacja była większa niż nakłady inwestycyjne – wartość ta była większa aż o 25% w porównaniu  do nakładów.

Spadek obrotów

Zjawisko to zbiegło się ze spadkiem obrotów w branży, które zmalały o 9,6% z 12,4 mld zł do 11,2 mld zł, co wynika z dużo niższych cen mięsa wieprzowego w porównaniu z poprzednim rokiem. Wskaźnik ilości rentownych podmiotów z branży wzrósł o niemal 5 punktów procentowych, z poziomu 77,3% do 82,2%. Wzrosła też marża netto, z 1,72% do 2,62%. Współczynnik długu wzrósł nieznacznie z 56,39% do 57,68%, podobnie jak udział gotówki w aktywach obrotowych, z 9,58% do 12,02%. Składowe zadłużenia miały różną dynamikę wzrostu – zobowiązania długoterminowe wzrosły o 3% z poziomu 1,4 mld zł do 1,45 mld zł, zaś zobowiązania krótkoterminowe zmalały aż o 19% z 3,8 mld zł do 3,1 mld zł.

Zmiany w branży?

W związku ze spadającymi obrotami oraz malejącą wartością aktywów, w branży można spodziewać się zmian strukturalnych. Sytuacji nie ułatwia malejące spożycie mięsa wieprzowego, oraz rosnący import wieprzowiny i zwiększające się koszty pracy. Zjawiska te, wraz z ze zmianami pokoleniowymi w firmach rodzinnych, mogą doprowadzić do zwiększonej ilości fuzji oraz przejęć w branży mięsa czerwonego.

Wybierz obszar: Przemysł mięsny

Autor: BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas

Łukasz Czech
Ekspert rynków rolnych
Rynek mięsa i jaj

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.