Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych (E471) - zmiana definicji i specyfikacji

Kategoria: Prawo Żywnościowe, Składniki Żywności

Podstawa prawna 

Zmieniono specyfikacje oraz definicje mono- i diglicerydów kwasów tłuszczowych (E471). W efekcie do jego produkcji został dopuszczony wyłącznie glicerol zgodny ze specyfikacjami dodatku do żywności E 422. Nowelizacja nastąpiła na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2023/1428 z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do mono- i diglicerydów kwasów tłuszczowych (E471). 

Treść regulacji 

W przepisach rozporządzenia 2023/1428 ustalono m.in. maksymalną zawartość kwasu erukowego oraz sumy 3-monochloropropanodiolu (3-MCPD) i estrów 3-MCPD kwasów tłuszczowych (wyrażonych jako 3-MCPD) oraz estrów glicydylowych kwasów tłuszczowych (wyrażonych jako glicydol). Jednocześnie obniżono maksymalne poziomy arsenu, ołowiu, rtęci i kadmu. Ustanowiono także przejściowy maksymalny poziom estrów glicydylowych kwasów tłuszczowych (wyrażonych jako glicydol) na poziomie 10 mg/kg (z wyjątkiem zastosowań w żywności dla niemowląt i małych dzieci), podczas gdy ich docelowy poziom ma wynosić 5 mg/kg. 

Okresy przejściowe 

Ustawodawca przewidział również pewne okresy przejściowe, ze względu na brak bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia związanego z obecnością pierwiastków toksycznych, kwasu erukowego, sumy 3-monochloropropanodiolu (3-MCPD) i estrów 3-MCPD kwasów tłuszczowych oraz estrów glicydylowych kwasów tłuszczowych. W myśl motywu 12 rozporządzenia 2023/1428, zezwolono „w okresie przejściowym na stosowanie dodatku do żywności – mono- i diglicerydów kwasów tłuszczowych E471, wprowadzonych do obrotu zgodnie z prawem przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, oraz zezwolić w okresie przejściowym na dalsze wprowadzanie do obrotu żywności zawierającej ten dodatek oraz na jej pozostawanie w obrocie do dnia jej minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia. Niemniej jednak ze względu na wrażliwość niemowląt i małych dzieci dodatek do żywności – mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych (E471), niespełniający maksymalnego poziomu estrów glicydylowych kwasów tłuszczowych określonego w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do stosowania w żywności dla niemowląt i małych dzieci, nie powinien być dopuszczony do dodawania do takiej żywności po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a sprzedaż takiej żywności powinna być dozwolona tylko wówczas, gdy taka żywność została zgodnie z prawem wprowadzona do obrotu już przed tą datą.”. 

Jak wskazano w motywie 13 rozporządzenia 2023/1428 zezwolono również „na stosowanie dodatku do żywności – mono- i diglicerydów kwasów tłuszczowych (E471) zgodnych z przejściowym obniżonym maksymalnym poziomem dla estrów glicydylowych kwasów tłuszczowych (wyrażonych jako glicydol) do czasu wyczerpania zapasów”. Jednocześnie zezwolono na wprowadzanie do obrotu żywności zawierającej ten dodatek i na jej pozostawanie w obrocie do dnia jej minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia.

Rozporządzenie wchodzi w życie 30 lipca 2023 r. 

Pełen tekst rozporządzenia znajdziesz pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.175.01.0006.01.POL&toc=OJ%3AL%3A2023%3A175%3ATOC 

Wybierz obszar: Dodatki i składniki Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego. 
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.