Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Nowe warunki wprowadzania do obrotu materiału rozmnożeniowego roślin ekologicznego materiału heterogenicznego

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Ogłoszono rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1189 z dnia 7 maja 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do produkcji i wprowadzania do obrotu materiału rozmnożeniowego roślin ekologicznego materiału heterogenicznego określonych rodzajów lub gatunków, czyli materiału siewnego gatunków roślin rolniczych i warzyw, materiału rozmnożeniowego warzyw innego niż nasiona, materiału rozmnożeniowego roślin ozdobnych, materiału rozmnożeniowego winorośli i materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych w rozumieniu dyrektyw 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/WE, 98/56/WE, 2002/53/WE, 2002/54/WE, 2002/55/WE, 2002/56/WE, 2002/57/WE, 2008/72/WE oraz 2008/90/WE. Należy przy tym podkreślić, iż rozporządzenie nie ma zastosowania do przemieszczania ograniczonych ilości materiału rozmnożeniowego roślin ekologicznego materiału heterogenicznego na potrzeby badań nad ekologicznym materiałem heterogenicznym i jego rozwoju.

Uchwalenie rozporządzenia była konieczne ze względu na nowelizację przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i produkcji ekologicznej. Na podstawie art. 13 rozporządzenia 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, Komisji przyznano uprawnienia do wydania odpowiedniego aktu prawnego ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu materiału rozmnożeniowego roślin ekologicznego materiału heterogenicznego.  

Rozporządzenie określa takie kwestie jak:

  • wymogi stawiane materiałowi rozmnożeniowemu roślin ekologicznego materiału heterogenicznego, który jest produkowany lub wprowadzany do obrotu w Unii. Wymogi dotyczą np. tego w jaki sposób materiał ma być utrzymywany oraz kontrolowany;
  • warunki opisu ekologicznego materiału heterogenicznego, który musi zawierać m. in. opis jego cech (np. kluczowych cech fenotypowych wspólnych dla materiału oraz opis heterogeniczności); opis rodzaju techniki stosowanej w hodowli lub opis metody produkcji ekologicznego materiału heterogenicznego; opis praktyk zarządzania gospodarstwem i praktyk selekcji w gospodarstwie;
  • wymagania dotyczące tożsamości partii nasion materiału rozmnożeniowego roślin ekologicznego materiału heterogenicznego;
  • wymagania dotyczące jakości sanitarnej, czystości analitycznej i zdolności kiełkowania materiału rozmnożeniowego roślin ekologicznego materiału heterogenicznego;
  • wymagania dotyczące pakowania i znakowania materiału rozmnożeniowego roślin ekologicznego materiału heterogenicznego;
  • wymogi dotyczące informacji, które mają być przechowywane przez podmioty;
  • warunki przeprowadzania urzędowych kontroli;
  • utrzymywanie ekologicznego materiału heterogenicznego. 

Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r., co jest datą zbieżną z terminem rozpoczęcia stosowania nowego rozporządzenia 2018/848.

Pełen tekst rozporządzenia 2021/1189 znajdziesz pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.258.01.0018.01.POL&toc=OJ%3AL%3A2021%3A258%3ATOC 

Wybierz obszar: Certyfikacja Eko Procesy i Technologie

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.