Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Ustanowiono nowe wykazy substancji dopuszczonych do stosowania w produkcji ekologicznej

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Wykaz został ustanowiony na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1165 z dnia 15 lipca 2021 r. zezwalającego na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz ustanawiające ich wykazy. Ustanowienie wykazu nastąpiło na mocy przepisu art. 24 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2018/848, w którym Komisja Europejska otrzymała kompetencje, aby „dopuścić niektóre produkty i substancje do stosowania w produkcji ekologicznej – i umieścić wszelkie takie dopuszczone produkty i substancje w ograniczonych wykazach (…)”. 

Przepisy rozporządzenia 2021/1165 dotyczą takich kategorii produktów jak:

 • substancje czynne w środkach ochrony roślin
 • nawozy, środki poprawiające właściwości gleby i odżywki
 • nieekologiczny materiał paszowy pochodzenia roślinnego, z alg, pochodzenia zwierzęcego lub z droższy lub materiał paszowy pochodzenia mikrobiologicznego lub mineralnego
 • dodatki paszowe i substancje pomocnicze w przetwórstwie 
 • produkty służące do czyszczenia i dezynfekcji 
 • dodatki do żywności i substancje pomocnicze w przetwórstwie 
 • nieekologiczne składniki pochodzenia rolnego, które mają być stosowane w produkcji przetworzonej żywności ekologicznej
 • produkty i substancje stosowane w ekologicznej produkcji wina.

Określono także procedurę udzielania specjalnych zezwoleń na stosowanie produktów i substancji na niektórych obszarach państw trzecich. Jednakże najważniejszą częścią rozporządzenia 2021/1165 są jego załączniki, które stanowią listę substancji dopuszczonych do stosowania produkcji ekologicznej. Prawodawca unijny zdecydował się na określenie katalogu tych substancji dla następujących kategorii: 

 • substancje czynne zawarte w środkach ochrony roślin dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej
 • dopuszczone nawozy, środki poprawiające właściwości gleby i odżywki
 • produkty i substancje dopuszczone do stosowania jako pasza lub w produkcji pasz
 • dopuszczone produkty służące do czyszczenia i dezynfekcji
 • produkty i substancje dopuszczone do stosowania w produkcji przetworzonej żywności ekologicznej oraz drożdży wykorzystywanych jako żywność lub pasza
 • produkty i substancje dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej na niektórych obszarach państw trzecich. 

Rozporządzenie 2021/1165 zacznie być stosowane od 1 stycznia 2022 r., czyli jednocześnie z rozporządzeniem 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej oraz znakowania produktów ekologicznych. Jedynie art. 5 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 7 rozporządzenia 2021/1165 zaczną być stosowane później, tj. od dnia 1 stycznia 2024 r. Przepisy te dotyczą produktów służących do dezynfekcji oraz nieekologicznych składników pochodzenia rolnego, które mają być stosowane w produkcji przetworzonej żywności ekologicznej. 

Pełen tekst rozporządzenia 2021/1165 dostępny jest pod adresem: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1165&qid=1626432135768 

Wybierz obszar: Eko Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.