Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Oświadczenia zdrowotne a żywność dla dzieci - Abstrakt artykułu

Kategoria: Prawo Żywnościowe

W artykule poruszamy kwestię jakże ważnej żywności dla dzieci i stosowania w jej przypadku oświadczeń zdrowotnych. Obydwie kwestie podlegają zarówno ogólnym regulacjom oraz tym bardziej szczegółowym, które doprecyzowują wszelkie wymogi. Należy mieć na uwadze, że podawanie informacji na temat żywności służy wysokiemu poziomowi ochrony zdrowia i interesów konsumentów przez zapewnienie konsumentom finalnym podstaw do dokonywania świadomych wyborów oraz bezpiecznego stosowania żywności[1]. To oznacza, że informacje te muszą być rzetelne, jasne i łatwe do zrozumienia dla konsumenta[2]. Oświadczenia zdrowotne stanowią element dobrowolnej informacji na temat żywności i muszą spełniać pewne wymogi ogólne, czyli: nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd, nie mogą być niejednoznaczne ani dezorientować konsumenta oraz muszą być, w stosownych przypadkach, oparte na odpowiednich danych naukowych[3]. Omawiamy ogólne regulacje, przechodząc do tych bardziej szczegółowych dotyczących właśnie samych oświadczeń zdrowotnych, jak i żywności dla dzieci. Przywołujemy i analizujemy treści przepisów unijnych oraz ustawodawstwo polskie, które bardzo często implementuje przepisy wspólnotowe, a nawet bardziej je doprecyzowuje.

Z pełnej wersji tekstu dowiesz się:

- czym jest „żywność dla dzieci”

- jakie akty prawne mają zastosowanie w przypadku oświadczeń zdrowotnych stosowanych w produktach dla dzieci 

- jakie są wymogi prawne w przypadku ich stosowania 

- jakie są sankcje za nieprzestrzeganie przepisów. 

Pełna wersja artykułu dostępna jest wyłącznie w Strefie Managera pod adresem: 

STREFA MANAGERA: OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE A ŻYWNOŚĆ DLA DZIECI

 W Strefie Managera dodatkowo znajdziesz:

  • Raporty Food Risk
  • LEX Scan - miesięczny raport zmian w prawie żywnościowym wraz z krótkim komentarzem
  • Opracowania Prawne naszych Ekspertów
  • Tablicę Managera Food Fraud i Food Risk
  • Dedykowane webinaria, szkolenia, warsztaty – śledź nowe elementy wpisując w pole szukaj Strefa Managera

>> Więcej o STREFIE MANAGERA <<

Zadzwoń +48 501 370 590 lub napisz strefamanagera@foodfakty.pl

[1]  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004, Dz. Urz. UE L 304/18 z 22.11.2011, art. 3 ust. 1.

[2]  Ibidem, art. 7 ust. 2.

[3]  Ibidem, art. 36 ust. 2.

Wybierz obszar: Prawo żywnościowe

Autor: Andrzej Skrobiszewski

Andrzej Skrobiszewski

Andrzej Skrobiszewski jest menedżerem i ekspertem z udokumentowanymi sukcesami w realizacji projektów B+R. Posiada ponad 8-letnie doświadczenie z zakresu tworzenia i wdrażania innowacyjnych oraz rozwojowych rozwiązań. Dodatkowo swoje umiejętności w biznesie stale rozszerza w obszarze zarządzania projektami, sprawozdawczości czy raportowania. Co-founder R&D Hub Sp. z o.o, której główną częścią działalności jest realizacja projektów rozwojowych oraz innowacyjnych, jak również doradztwo w zakresie prawa żywnościowego, własności intelektualnej czy prawa nowych technologii. Spółka zajmuje się również obsługą administracyjną, tworzeniem dokumentacji projektowej czy kompleksową obsługą sprawozdawczą na rzecz klientów. Ponadto współtwórca Fundacji R&D Hub, która skupia się na dostarczeniu polskiemu społeczeństwu wiedzy na temat: innowacji, przemysłu 4.0, zero waste, gospodarki obiegu zamkniętego, rynku rolno-spożywczego i rolnictwa, społecznych i gospodarczych konsekwencji wprowadzenia modelu
niemarnowania żywności.
Kontakt: andrzej.skrobiszewski@rdhub.pl
andrzej.skrobiszewski@fundacjardhub.pl
https://rdhub.pl/
https://fundacjardhub.pl/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.