Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Podsumowanie cyklu Konferencji i Warsztatów IŻŻ

Kategoria: Biznes i Wydarzenia

Zakończył się cykl konferencji i warsztatów prowadzonych przez ekspertów Instytutu Żywności i Żywienia, w którym udział wzięło blisko 330 uczestników z całej Polski. Wysoka frekwencja i niezwykle istotne tematy poruszane w trakcie spotkań zaowocowały intensywną wymianą doświadczeń i wiedzy pomiędzy różnymi jednostkami odpowiedzialnymi za jakość żywienia i żywności w Polsce.

5 grudnia br. zakończył się ogólnopolski program konferencji i warsztatów organizowanych przez Instytut Żywności i Żywienia, pt. „Korzyści zdrowotne i gospodarcze związane ze zmniejszaniem zawartości soli, cukru i stosowaniem różnych rodzajów tłuszczów w produktach spożywczych”. Celem spotkań było poszerzanie wiedzy na temat aktualnych zasad zdrowego żywienia i płynących z nich korzyści zdrowotnych i gospodarczych. Rozpoczęty we wrześniu cykl spotkań był skierowany do przedstawicieli administracji rządowej, a także pracowników sektora żywienia zbiorowego w placówkach oświatowych i szpitalach. Uczestnikami byli również specjaliści reprezentujący branżę FMCG (ang. fast-moving consumer goods). Cykl bezpłatnych konferencji i warsztatów odbył się w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, zadania z zakresu zdrowia publicznego „Działania edukacyjne dla przedstawicieli administracji rządowej i przemysłu spożywczego – upowszechnianie wiedzy na temat korzyści zdrowotnych i gospodarczych związanych ze zmniejszeniem zawartości soli, cukru i stosowaniem różnych rodzajów tłuszczów w produktach spożywczych”.

Wysoka frekwencja, blisko 330 uczestników z całej Polski, potwierdziła jak istotny jest temat edukowania społeczeństwa w kwestiach zasad zdrowego żywienia, a w przypadku producentów żywności - konsekwentnego wdrażania działań na rzecz reformulacji artykułów spożywczych.

Instytut Żywności i Żywienia od wielu lat zajmuje się nie tylko opracowaniem, ale i upowszechnianiem zaleceń żywieniowych. Wierzę, że stosowanie tych zaleceń w praktyce pozwoli tworzyć właściwą politykę zdrowotną. Niezwykle istotnym jest, że w spotkaniach uczestniczyło tak wielu przedstawicieli zarówno sektora państwowego jak i przemysłu spożywczego. Jest to bowiem niepowtarzalna okazja, żeby w bezpośrednim kontakcie świata nauki z osobami wdrażającymi zdobycze nauki do praktyki można było przekazać najważniejsze aspekty związane z prewencją chorób dietozależnych.”

prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, Dyrektor IŻŻ

Administracja rządowa

Program każdego z pięciu spotkań został zaprojektowany tak, by uwzględniać zagadnienia szczególnie istotne dla danej grupy odbiorców. Podczas dwóch pierwszych spotkań, dedykowanym przedstawicielom administracji rządowej kontrolującym stołówki w przedszkolach i szkołach, przedstawiono działania mające na celu zapewnienie żywienia uczniów zgodnie z aktualnymi normami i zaleceniami żywieniowymi dla tej grupy wiekowej. Z uwagi na nasilenie występowania nadwagi i otyłości wśród młodych Polaków, specjaliści Instytutu Żywności i Żywienia, szansę na poprawę sytuacji upatrują w promowaniu zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży.

Żywienie zbiorowe – przedstawiciele cateringu

Program kolejnego spotkania poruszał szereg zagadnień związanych z rolą żywienia zbiorowego w placówkach oświatowych i szpitalach. Uczestnikom spotkania przedstawiono rolę żywienia zbiorowego w szpitalach w zapewnianiu właściwego stanu odżywienia pacjentów, w szczególności w zapobieganiu wystąpienia niedożywienia pacjentów w czasie pobytu w szpitalu. W programie spotkania uwzględniono również część warsztatową, podczas której uczestnicy poznali główne elementy programu do komponowania i optymalizacji jadłospisów i posiłków w żywieniu zbiorowym. Wskazano również zalecenia, jakimi należy kierować się podczas doboru produktów spożywczych, a także ich późniejszej obróbki kulinarnej.

Branża FMCG

Cykl konferencji i warsztatów IŻŻ zamykały dwa spotkania skierowane do pracowników branży FMCG, mających istotny udział w zaopatrzeniu sklepików szkolnych w artykuły spożywcze. Dzięki ekspertom IŻŻ, uczestnicy spotkań poznali korzyści zdrowotne wynikające z podejmowania działań reformulacyjnych na rzecz redukcji zawartości soli, cukru, nasyconych kwasów tłuszczowych i kwasów tłuszczowych typu trans w produktach spożywczych oraz na rzecz zwiększenia udziału składników podwyższających wartość odżywczą produktów. Szczególną uwagę poświęcono grupie artykułów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom
i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.

Spotkania odbywały się w okresie od września do grudnia br., w siedzibie Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła, na ul. Powsińskiej 61/63, w Warszawie.

Autor: Instytut Żywności i Żywienia

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn