Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Raport CFIA: Wyniki nadzoru nad autentycznością miodu w latach 2019-2020

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Kanadyjska Agencja Kontroli Żywności (CFIA) prowadziła w latach 2019-2020 działania nadzorcze, mające na celu wykrywanie miodu zafałszowanego cukrami obcymi. Kontrolom poddano produkty krajowe i importowane. Pobieranie próbek, badania i współpraca były podobne do nadzoru prowadzonego w latach 2018-2019 r. Każda próbka była badana przy użyciu zarówno analizy proporcji stabilnych izotopów (SIRA), jak i magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR).

Przebadano 275 próbek miodu metodami SIRA i NMR

W całej Kanadzie zebrano 275 próbek miodu i zbadano je pod kątem zafałszowania cukrami obcymi, stosując metody analizy proporcji stabilnych izotopów (SIRA) i jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR). W latach 2019-20 podejście do pobierania próbek różniło się od poprzedniego roku tym, że przeprowadzono 2 rodzaje pobierania próbek.

Ukierunkowane pobieranie próbek

Inspektorzy CFIA zebrali 127 próbek, w przypadku których prawdopodobieństwo wystąpienia niezgodności było większe. Prawdopodobieństwo oceniono na podstawie czynników ryzyka, takich jak: historia niezgodności, luki w działaniach zapobiegawczych, nietypowe wzorce handlowe. Próbki pobrano z jednoskładnikowych produktów miodowych, takich jak miód luzem i miód do dalszego przetwarzania od importerów oraz niewielką część od zakładów krajowych.

Wyniki:

  • 127 próbek - 16 pochodziło z Kanady, 111 z importu
  • 110 próbek spełniło normy, zarówno w przypadku analiz metodą SIRA jak i NMR: 86,6% (110/127)
  • 17 próbek nie spełniło norm: 13,3% (17/127) – według jednej lub obu metod
  • Z tych 17 niezadowalających wyników 16 to próbki miodu z importu, a 1 z Kanady

Należy zauważyć, że w ramach ukierunkowanego pobierania próbek inspektorzy CFIA opierali się na czynnikach ryzyka braku zgodności, dlatego uzyskane wyniki wskazują na niższy poziom zgodności i nie są reprezentatywne dla całego rynku kanadyjskiego.

Pobieranie w ramach monitorowania rynku

CFIA zleciła niezależnej stronie trzeciej pobranie 148 próbek miodu od sprzedawców detalicznych z różnych miast Kanady w ramach monitorowania zgodności rynku przez CFIA. Celem była ocena ogólnej zgodności. Wszystkie próbki zostały pobrane z miodów jednoskładnikowych, które są sprzedawane konsumentom. Wyniki tych badań są wykorzystywane przez CFIA do przeprowadzania ukierunkowanego pobierania próbek, w przypadku których niezgodność jest najbardziej prawdopodobna.

Wyniki:

  • 148 próbek - 103 pochodziło z Kanady, 45 z importu
  • 145 próbek spełniło normy, zarówno metodą SIRA, jak i NMR: 98% (145/148)
  • 3 próbki nie spełniły norm: 2% (3/148) - według jednej lub obu metod
  • 3 z tych niezadowalających wyników były próbkami miodów z importu

Regulacje

Kontrole i działania wykonawcze CFIA zostały przeprowadzone zgodnie z:

  • Ustawą o bezpiecznej żywności dla Kanadyjczyków; przepisami dotyczącymi bezpiecznej żywności dla Kanadyjczyków
  • Ustawą o żywności i lekach; przepisami dotyczącymi żywności i leków

Egzekwowanie

W wyniku działań CFIA nie dopuszczono do sprzedaży na kanadyjskim rynku około 83 ton zafałszowanego miodu w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. Działania w zakresie kontroli i egzekwowania przepisów przez pracowników CFIA opierają się na Standardowym Procesie Reagowania. Są one rozpatrywane indywidualnie dla każdego przypadku, biorąc pod uwagę szkody spowodowane brakiem zgodności. CFIA przypomina o wymogach regulacyjnych i obowiązku posiadania prewencyjnych planów kontroli, mających na celu ograniczenie ryzyka i zapobieganie ponownemu wystąpieniu niezgodności.

CFIA publikuje co kwartał informacje dotyczące działań w zakresie przestrzegania i egzekwowania przepisów. Obejmują one sprawozdania dotyczące produktów żywnościowych niespełniających norm oraz wycofanych.

Dalsze działania

CFIA będzie kontynuować opartą na analizie ryzyka kontrolę i nadzór nad produktami żywnościowymi wysokiego ryzyka, aby pomóc Kanadyjczykom zweryfikować, czy produkty żywnościowe są zgodne z normami.  Agencja będzie też współpracować z przemysłem, aby przypomnieć o odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów dotyczących żywności.

Źródło: https://www.inspection.gc.ca/science-and-research/our-research-and-publications/report/eng/1606943368540/1606943368853

Wybierz obszar: Badania żywności Bezpieczeństwo żywności Food Fraud Inspekcje Państwowe

Autor: Michał Snopkiewicz

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.