Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Raport WHO: Listeria monocytogenes w żywności gotowej do spożycia (RTE): przypisywanie, charakterystyka i monitorowanie

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Listeria monocytogenes to bakteria, która powszechnie występuje w glebie i wodzie, a także może być obecna w niektórych rodzajach żywności. Stanowi ona poważny problem w przemyśle spożywczym, ponieważ może powodować listeriozę, potencjalnie śmiertelną chorobę przenoszoną przez żywność.

Od czasu opublikowania oceny ryzyka z 2004 r. na całym świecie nadal występują ogniska chorób i zgonów spowodowane L. monocytogenes. Konieczne są ciągłe wysiłki w celu podsumowania i krytycznej oceny najnowszych informacji dotyczących L. monocytogenes w żywności RTE. Nowe dane, które mogą poprawić i wzbogacić ocenę ryzyka z 2004 r. są dostępne dla prawie każdego czynnika branego wcześniej pod uwagę, w tym nowe dane ilościowe dotyczące zanieczyszczenia żywności L. monocytogenes.

Aby ułatwić te prace, w dniach 20 października - 6 listopada 2020 r. odbyło się wirtualne spotkanie ekspertów FAO/WHO w celu dokonania przeglądu i omówienia dostępnych danych i dokumentów źródłowych oraz oceny potrzeby modyfikacji i aktualizacji modeli/narzędzi oceny ryzyka. Niniejsze sprawozdanie koncentruje się na obradach i wnioskach ze spotkania ekspertów.

Raport ze spotkania

Zgodnie z ostatnim raportem dotyczącym Listeria monocytogenes w żywności gotowej do spożycia (RTE), bakteria ta jest często spotykana w produktach żywnościowych RTE, w tym w wędlinach, serach i rybach wędzonych. W rzeczywistości Listeria monocytogenes była związana z licznymi ogniskami listeriozy w ostatnich latach, w tym z dużym ogniskiem w Stanach Zjednoczonych w 2011 r., które było związane z zanieczyszczonymi melonami roadzaju kantalupa.

W raporcie omówiono znaczenie przypisywania, charakteryzowania i monitorowania w zapobieganiu i kontrolowaniu ognisk Listeria monocytogenes w żywności RTE. Przypisanie odnosi się do procesu identyfikacji źródła zanieczyszczenia, co może pomóc w zapobieganiu przyszłym ogniskom. Charakteryzacja polega na analizie genetycznej bakterii w celu zrozumienia, w jaki sposób się ona rozprzestrzenia i jak można ją kontrolować. Monitorowanie obejmuje regularne badanie produktów spożywczych na obecność Listeria monocytogenes w celu wczesnego wykrycia ognisk choroby i podjęcia niezbędnych działań.

Skuteczne przypisywanie, charakteryzowanie i monitorowanie Listeria monocytogenes w żywności RTE wymaga zastosowania zaawansowanych technologii i metod, takich jak sekwencjonowanie całego genomu i profilowanie mikrobiologiczne. Techniki te pozwalają na dokładniejszą i szybszą identyfikację bakterii, co może pomóc w zapobieganiu ogniskom chorób i ochronie zdrowia publicznego.

W raporcie podkreślono również potrzebę poprawy przepisów i kontroli w zakresie bezpieczeństwa żywności, zwłaszcza w zakresie obchodzenia się z żywnością RTE i jej przetwarzania. Właściwe praktyki w zakresie higieny i obchodzenia się z żywnością, wraz z regularnymi badaniami i monitorowaniem, mogą znacznie zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia Listeria monocytogenes w żywności RTE.

Podsumowując, raport podkreśla znaczenie ciągłych wysiłków na rzecz zapobiegania i kontroli ognisk Listeria monocytogenes w żywności RTE, w celu ochrony zdrowia publicznego i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw żywności. Kluczowe znaczenie dla przemysłu spożywczego ma nadanie priorytetu bezpieczeństwu żywności i wdrożenie skutecznych środków w celu zapobiegania i kontroli tego poważnego zagrożenia.

Źródło: https://www.who.int/publications/i/item/9789240034969

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Mikrobiologia żywności

Autor: Jakub Ostaszewski

Przeczytaj także

 • 15.12.2022

  Główne źródła występowania Listeria monocytogenes w świetle najnowszych doniesień

  Ogromny wpływ na występowanie Listeria monocytogenes w produktach spożywczych mają zakażenia wtórne spowodowane niewystraczającą higieną w zakładach produkcyjnych oraz nieprawidłowo prowadzonym monitoringiem środowiska produkcyjnego.

  Czytaj więcej
 • 28.03.2022

  Prawidłowe pobranie i oznaczenie Listeria monocytogenes/species w przemyśle spożywczym

  Dzisiejsze metody diagnostyczne mogą wykryć pojedynczą komórkę Listeria monocytogenes obecną w próbce ze środowiska produkcyjnego. Do jej wykrycia muszą być jednak spełnione podstawowe warunki. Przede wszystkim musimy ją znaleźć/pobrać w środowisku produkcyjnym, a następnie zachować jej żywotność podczas transportu do laboratorium i zachować jej zdolność do namnażania się aż do analizy. Na koniec pozostaje nam wybrać metodę detekcji, która może wpłynąć głównie na czas analizy.

  Czytaj więcej
 • 15.02.2021

  Listeria monocytogenes – występowanie oraz wykrywanie w produktach żywnościowych i w środowisku - metody bioMérieux

  L. monocytogenes może występować we wszystkich rodzajach żywności, która nie była poddana specjalne obróbce. Szczególnie niebezpieczna jest żywność z długim terminem ważności przechowywana w niskiej temperaturze, która stwarza sprzyjające warunki do wzrostu Listerii. Mimo, że generalnie do wywołania listeriozy potrzebne są stosunkowo wysokie dawki niniejszego mikroorganizmu, to jednak nie należy zapominać, że w przypadku osób starszych czy kobiet w ciąży do infekcji może dojść po spożyciu żywności, w której jest niewielka liczba bakterii. Firma bioMérieux, od lat współpracująca z największymi producentami żywności, zapewnia rozwiązania nie tylko do wykrywania Listerii czy innych patogenów, ale także wprowadza specjalne cyfrowe narzędzia statystyczne, umożliwiające przeciwdziałanie i wcześniejsze wykrywanie zagrożeń.

  Czytaj więcej

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.