Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Rynek drobiu – nowe wymagania dla Campylobacter

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Pod koniec sierpnia opublikowane zostało rozporządzenie Komisji nr 2017/1495 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych w odniesieniu do Campylobacter w tuszach brojlerów.

W preambule tego rozporządzenia stwierdzono, że kampylobakterioza stanowi najczęściej zgłaszaną chorobę u ludzi przenoszoną przez żywność w Unii z około 230 000 przypadków zgłaszanymi rocznie (na podstawie sprawozdania EFSA oraz ECDC (Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w sprawie tendencji dotyczących chorób odzwierzęcych, odzwierzęcych czynników chorobotwórczych i ognisk przenoszonych przez żywność oraz ich źródeł w 2015 r).

EFSA opublikowała także w 2012 r. opinię naukową dotyczącą zagrożeń dla zdrowia publicznego, które powinny być przedmiotem inspekcji mięsa drobiowego, w której stwierdza, że Campylobacter ma duże znaczenie dla zdrowia publicznego oraz zaleca dostosowanie obecnych metod kontroli tusz drobiowych w celu uwzględnienia Campylobacter. W szczególności EFSA proponowała wprowadzenie kryterium higieny procesu w odniesieniu do Campylobacter na tuszach brojlerów.

Zgodnie z rozporządzeniem wprowadza się określone środki kontroli dotyczące ograniczenia występowania Campylobacter w mięsie brojlerów na różnych etapach łańcucha żywnościowego. To kryterium higieny procesu dotyczące bakterii Campylobacter w tuszach brojlerów ma na celu kontrolę zanieczyszczenia tusz podczas procesu uboju.

W Załączniku do rozporządzenia nr 2073/2005 wprowadza się m.in. dodatkowy wiersz 2.1.9 dla tusz brojlerów, w którym wskazuje się limity obecności Campylobacter spp. na poziomie 1 000 jtk/g, przy zastosowaniu określonej tam referencyjnej metody badania.

Rozporządzenie wchodzi w życie 13 września 2017 r., jednakże jego stosowanie odroczone zostaje do 1 stycznia 2018 r., aby dać wystarczająco dużo czasu podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze na dostosowanie swoich obecnych praktyk do nowych wymogów oraz umożliwić laboratoriom przeprowadzającym analizy dotyczące Campylobacter wdrożenie nowych metod badań określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Centrum Prawa Żywnościowego: www.food-law.pl

Wybierz obszar: Mikrobiologia żywności Przemysł mięsny

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.