Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Salmonella - najczęstsza przyczyna wybuchów chorób przenoszonych przez żywność w UE

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Prawie co trzeci wybuch epidemii przenoszonych przez żywność w UE w 2018 r. był spowodowany przez Salmonellę. Jest to jedno z głównych ustaleń rocznego raportu na temat trendów i źródeł chorób odzwierzęcych opublikowanego przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

W 2018 r. państwa członkowskie UE zgłosiły 5146 epidemii przenoszonych przez żywność, które dotknęły 48 365 osób. Wybuch choroby przenoszonej przez żywność to incydent, podczas którego co najmniej dwie osoby zapadają na tę samą chorobę z powodu tego samego skażonego jedzenia lub napoju.

Na Słowację, Hiszpanię i Polskę przypadało 67% z 1581 ognisk Salmonelli. Ogniska te były głównie związane z jajami.

Wyniki naszego najnowszego badania Eurobarometru pokazują, że mniej niż jedna trzecia obywateli Europy zalicza zatrucie pokarmowe bakteriami do pięciu największych obaw dotyczących bezpieczeństwa żywności. Liczba zgłoszonych epidemii sugeruje, że istnieje potrzeba do podnoszenia świadomości wśród konsumentów, ponieważ wielu chorobom przenoszonym przez żywność można zapobiec poprzez poprawę środków higieny podczas obchodzenia się z jedzeniem i przygotowywania żywności ”- powiedziała dyrektor naukowa EFSA Marta Hugas.

Salmonelloza była drugą najczęściej zgłaszaną infekcją żołądkowo-jelitową u ludzi w UE (zgłoszono 91 857 przypadków), po kampylobakteriozie (246 571).

Zakażenia wirusem Zachodniego Nilu i STEC na niezwykle wysokim poziomie

Zdecydowanie najwyższy wzrost w 2018 r. dotyczył liczby zakażeń wirusem Zachodniego Nilu. Przypadki wirusa Zachodniego Nilu (wirus z rodziny flawiwirusów), choroby odzwierzęcej przenoszonej przez komary, były siedmiokrotnie wyższe niż w 2017 r. (1605 w porównaniu z 212) i przekraczały wszystkie przypadki zgłoszone w latach 2011–2017.

Przyczyny wzrostu w 2018 r. nie są jeszcze w pełni zrozumiałe. Wykazano, że czynniki, takie jak temperatura, wilgotność lub opady deszczu, mają wpływ na sezonową aktywność komarów i mogły odegrać pewną rolę. Chociaż nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak intensywne będą kolejne sezony przenoszenia. Wiemy, że wirus Zachodniego Nilu aktywnie krąży w wielu krajach UE, wpływając na ludzi, konie i ptaki. ECDC zwiększa wsparcie dla krajów w zakresie nadzoru, gotowości, komunikacji i kierunków kontroli ”- powiedział kierownik naukowy ECDC Mike Catchpole.

Większość lokalnie nabytych zakażeń wirusem Zachodniego Nilu zgłosiły Włochy (610), Grecja (315) i Rumunia (277). Czechy i Słowenia zgłosiły swoje pierwsze przypadki od 2013 r. Włochy i Węgry odnotowały również w ostatnich latach rosnącą liczbę przypadków epidemii wirusa Zachodniego Nilu u koni i innych gatunków koniowatych.

E. coli wytwarzające toksynę Shiga (STEC)

E. coli wytwarzające toksynę Shiga (STEC) stało się trzecią najczęstszą przyczyną chorób odzwierzęcych przenoszonych przez żywność, z 8161 zgłoszonymi przypadkami - zastępując jersiniozę ze wzrostem o 37% w porównaniu z 2017 r. Można to częściowo wytłumaczyć rosnącym wykorzystaniem nowych technologii laboratoryjnych, co ułatwia wykrywanie sporadycznych przypadków.

Listeria

Liczba osób dotkniętych listeriozą w 2018 r. jest podobna do 2017 r. (2549 w 2018 r. Wobec 2480 w roku poprzednim). Jednak trend ten wzrósł w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Spośród chorób odzwierzęcych objętych raportem, listerioza stanowi najwyższy odsetek hospitalizowanych przypadków (97%) i najwyższą liczbę zgonów (229), co czyni ją jedną z najpoważniejszych chorób przenoszonych przez żywność.

Inne źródła chorób

Raport zawiera również dane dotyczące Mycobacterium bovis, Brucella, Yersinia, Trichinella, Echinococcus, Toxoplasma, wścieklizny, Coxiella burnetii (gorączka Q) i tularemii.

Link do Raportu: The European Union One Health 2018 Zoonoses Report

Źródło:

https://www.efsa.europa.eu/en/news/salmonella-most-common-cause-foodborne-outbreaks-european-union

Wybierz obszar: Mikrobiologia żywności

Autor: FoodFakty

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.