Przejdź na stronę główną FoodFakty LinkedIn
Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

Przypomnij hasło Jeśli nie masz konta, Utwórz je
Napisz
Śledź nas na

Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Facebook X LinkedIn

Sprawozdanie KE dotyczące Polski – Stosowność i skuteczność wdrożenia krajowych rozwiązań służących zwalczaniu przypadków fałszowania w łańcuchu rolno-spożywczym

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

W sprawozdaniu Komisji Europejskiej opublikowanym dnia 04.05.2022 r. przedstawiono wyniki badania wyjaśniającego dotyczącego Polski, przeprowadzonego przez DG ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności w dniach 6–14.09.2021 r.

Celem było uzyskanie informacji na temat stosowności i skutecznego wdrożenia krajowych rozwiązań służących zwalczaniu przypadków fałszowania w łańcuchu rolno-spożywczym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625. Na skutek pandemii COVID-19 to badanie wyjaśniające przeprowadzono zdalnie i nie obejmowało ono kontroli na miejscu. Spotkania z władzami polskimi odbyły się w formie wideo- i telekonferencji.

W ramach badania wyjaśniającego przeanalizowano w szczególności wdrożenie art. 9 ust. 2 w zakresie przeprowadzania kontroli urzędowych regularnie, z właściwą częstotliwością i w oparciu o ocenę ryzyka, w celu zidentyfikowania ewentualnych celowych naruszeń przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2, wynikających ze stosowania nieuczciwych lub oszukańczych praktyk.

W artykule publikujemy główne wnioski. Pełne sprawozdanie dostępne jest pod tym linkiem.

Wnioski dotyczące planowania i przeprowadzania kontroli

Właściwe organy nadal muszą wprowadzić rozwiązania zapewniające, aby w ramach planowania i przeprowadzania kontroli urzędowych przewidzianych w art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625 odpowiednio uwzględniano prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby rodzajów nieuczciwych lub oszukańczych praktyk, nie tylko fałszowania artykułów rolno-spożywczych, oraz wszystkie obszary, o których mowa w art. 1 ust. 2 tego rozporządzenia.

Funkcjonują mechanizmy umożliwiające wykorzystanie dostępnych zestawów danych i informacji zgromadzonych na potrzeby procesu planowania opartego na analizie ryzyka w zakresie artykułów rolno-spożywczych, w przypadku których istnieje ryzyko, że zostaną zafałszowane. Należy korzystać z pozostałych źródeł informacji (organy egzekwowania prawa i organy wymiaru sprawiedliwości, Grupa Zadaniowa ds. Nielegalnych Środków Ochrony Roślin, aktywny udział w inicjatywach międzynarodowych), aby oceny ryzyka obejmowały wszystkie obszary objęte kontrolą.

Systemy kontroli urzędowych stosowane przez właściwe organy obejmują czasem konkretne metody kontroli skoncentrowane na fałszowaniu produktów, które można uznać za zgodne z art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625. Rozwiązania dotyczące kontroli związanych z art. 9 ust. 2 wprowadzono już w przypadku kontroli wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin. Kompleksowe kontrole środków ochrony roślin przeprowadzane przez WIORiN i organy celne zapewniają duże prawdopodobieństwo wykrycia przypadków zafałszowanych i nielegalnych produktów. IJHARS uznaje fałszowanie artykułów rolno-spożywczych głównie za problem związany z jakością handlową i w niewielkim stopniu bierze dodatkowo pod uwagę celowość działania, ewentualne ryzyko dla bezpieczeństwa żywności lub innego rodzaju ryzyko związane z fałszowaniem. Takie podejście uniemożliwia wymianę istotnych informacji z pozostałymi organami na potrzeby podjęcia odpowiednich działań następczych.

Wnioski dotyczące działań mających zapobiec ponownemu występowaniu nieuczciwych praktyk oraz kar

Na podstawie posiadanych uprawnień i obowiązujących przepisów właściwe organy mogą nakładać proporcjonalne kary administracyjne na podmioty, które wprowadzają do obrotu zafałszowane produkty spożywcze i nielegalne lub podrobione środki ochrony roślin. Egzekwowanie przepisów polega w głównej mierze na nakładaniu administracyjnych kar pieniężnych w związku z takimi produktami, które to kary nie są wystarczająco odstraszające lub ukierunkowane, o czym świadczy występowanie sprawców, którzy ponownie celowo dopuszczają się naruszeń w sektorze spożywczym. Na takie podmioty należy również nakładać kary finansowe zgodnie z art. 139 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625.

Wnioski dotyczące pomocy i współpracy administracyjnej

Rozwiązania wprowadzone w zakresie pomocy i współpracy administracyjnej są odpowiednie na potrzeby zapewnienia terminowej i ukierunkowanej wymiany informacji między państwami członkowskimi i z Komisją na temat przypadków, w których zachodzi podejrzenie stosowania nieuczciwych lub oszukańczych praktyk, oraz rozwiązania te są skutecznie wdrażane.

Wnioski dotyczące mechanizmu umożliwiającego zgłaszanie naruszeń

Właściwe organy dysponują mechanizmami umożliwiającymi zgłaszanie naruszeń związanych z nieuczciwymi i oszukańczymi praktykami, dokumentowanie takich zgłoszeń oraz prowadzenie w związku z nimi działań następczych. Trwają prace nad zapewnieniem spójnego i odpowiedniego poziomu ochrony sygnalistów.

Źródło: https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=4461

Wybierz temat: Bezpieczeństwo żywności Food Fraud Inspekcje Państwowe

Autor: Michał Snopkiewicz

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.