Przejdź na stronę główną FoodFakty LinkedIn
Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

Przypomnij hasło Jeśli nie masz konta, Utwórz je
Napisz
Śledź nas na

Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Facebook X LinkedIn

Substancje aromatyczne - aktualizacja wspólnotowego wykazu

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Ogólny kontekst 

Znowelizowano unijny wykaz środków aromatyzujących i materiałów źródłowych zatwierdzonych do stosowania w i na środkach spożywczych, stanowiący załącznik I rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenie (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE. Nastąpiło to na mocy dwóch rozporządzeń tj.:

-rozporządzenia Komisji (UE) 2024/234 z dnia 15 stycznia 2024 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do usunięcia z unijnego wykazu niektórych substancji aromatycznych;

-rozporządzenia Komisji (UE) 2024/238 z dnia 15 stycznia 2024 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń dotyczących stosowania niektórych substancji aromatycznych. 

Usunięcie z wykazu 

Na podstawie przepisów rozporządzenia 2024/234, z unijnego wykazu substancji aromatycznych usunięto nastepujące substancje:

 • 2-Fenylopent-2-enal
 • 2-Fenylo-4-metylo-2-heksenal
 • 2-(sec-Butylo)-4,5-dimetylo-3-tiazolina
 • 4,5-Dimetylo-2-etylo-3-tiazolina
 • 2,4-Dimetylo-3-tiazolina
 • 2-Izobutylo-3-tiazol
 • 5-Etylo-4-metylo-2-(2-metylopropylo)tiazolina
 • 5-Etylo-4-metylo-2-(2-butylo)tiazolina. 

Okresy przejściowe 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 5 lutego 2024 r., jednakże wprowadzone zostały okresy przejściowe. Zgodnie z art. 2 rozporządzenia 2024/234, środki spożywcze, do których dodano którąkolwiek z ww. substancji aromatycznych i które zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, mogą pozostawać w obrocie do upływu ich daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia. Natomiast środki spożywcze przywożone do Unii, do których dodano którąkolwiek z ww. substancji aromatycznych, mogą być przedmiotem obrotu do upływu ich daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia, w przypadku gdy importer takich środków spożywczych może wykazać, że zostały one wysłane z danego państwa trzeciego i znajdowały się w tranzycie do Unii przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia. Co ważne, niniejsze środki przejściowe nie mają zastosowania do preparatów, nieprzeznaczonych do spożycia jako takie, do których dodano którąkolwiek z substancji aromatycznych wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

Pełen tekst rozporządzenia dostępny jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L_202400234 

 

Ograniczenia warunków stosowania 

Oprócz usunięcia z unijnego wykazu ośmiu powyższych substancji aromatycznych, ograniczono  również warunki stosowania dla trzech substancji do ich obecnego zastosowania, co nastąpiło na podstawie rozporządzenia 2024/238. Ograniczenia dotyczą następujących substancji: 

 • Aldehyd 2-fenylokrotonowy (nr FL 05.062)
 • 5-metylo-2-fenyloheks-2-enalu (nr FL 05.099)
 • 4-metylo-2-fenylopent-2-enalu (nr FL 05.100). 

Substancje te figurują obecnie w unijnym wykazie środków aromatyzujących i materiałów źródłowych, ale zostały opatrzone przypisem zobowiązującym Urząd ds. Bezpieczeństwa żywności do zakończenia ich oceny. Jednakże w celu dokonania dalszej oceny bezpieczeństwa tych trzech substancji niezbędne będą dodatkowe dane, umożliwiające dogłębną ocenę aneugenności in vivo. Do ich dostarczenia zobowiązały się zainteresowane podmioty gospodarcze. Do momentu zakończenia oceny tych danych oraz wynikających z opinii naukowej EFSA z dnia 29 czerwca 2022 r., konieczne stało się wprowadzenie powyższych ograniczeń stosowania do obecnego zastosowania. 

Okresy przejściowe

Rozporządzenie 2024/238 weszło w życie z dniem 5 lutego 2024 r. Natomiast zgodnie z art. 2 niniejszego rozporządzenia żywność, do której dodano którąkolwiek z ww. substancji aromatycznych, która nie spełnia warunków określonych w tym załączniku, a została zgodnie z prawem wprowadzona do obrotu przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, może być przedmiotem obrotu do upływu jej daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia. Natomiast żywność, do której dodano którąkolwiek z ww. substancji aromatycznych i która nie spełnia warunków określonych w tym załączniku, będąca przedmiotem przywozu z państwa trzeciego do Unii, może pozostawać w obrocie do upływu jej daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia, jeżeli importer takiej żywności może wykazać, że została ona wysłana z danego państwa trzeciego i znajdowała się w tranzycie do Unii przed wejściem w życie rozporządzenia 2024/238. Niniejsze środki przejściowe nie mają jednak zastosowania do preparatów, nieprzeznaczonych do spożycia jako takie, do których dodano którąkolwiek z substancji aromatycznych wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

Pełen tekst rozporządzenia dostępny jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L_202400238 

Wybierz temat: Dodatki i składniki Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawniczka, ekonomistka. Ekspertka prawa żywnościowego i liderka projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorantka w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego. 
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.