Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Tekst jednolity ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Jest to jeden z najważniejszych aktów na gruncie krajowego prawodawstwa w zakresie prawa żywnościowego.  

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych reguluje szereg kluczowych kwestii związanych z działalnością Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Przepisy ustawy nie dotyczą:

  • artykułów rolno-spożywczych wytwarzanych na własny użytek;
  • materiału siewnego roślin rolniczych, ogrodniczych i zielarskich w rozumieniu przepisów o nasiennictwie;
  • wymagań zdrowotnych, sanitarnych, weterynaryjnych i fitosanitarnych dotyczących artykułów rolno-spożywczych określonych w odrębnych przepisach;
  • jakości handlowej owoców i warzyw w zakresie uregulowanym w przepisach Unii Europejskiej.

Przepisy ustawy definiują takie pojęcia jak np. artykuły rolno-spożywcze, jakość handlowa, partia produkcyjna, próbka czy producent. Dodatkowo regulacja ta także warunki wprowadzania produktu na rynek w zakresie jakości handlowej oraz wymogi jakie stawiane są wobec artykułów rolno-spożywczych, w tym także w odniesieniu do oznakowania. 

Istotne znaczenie mają przepisy w zakresie kontroli prowadzonej przez Inspekcję. W szczególności, kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz warunków składowania i transportu tych artykułów ma na celu sprawdzenie, czy:

1) artykuły rolno-spożywcze spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta;

2) artykuły rolno-spożywcze są składowane lub transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich właściwej jakości handlowej;

3) ilość i jakość składowanego artykułu rolno-spożywczego są zgodne z ustalonymi warunkami składowania.

Natomiast sama kontrola obejmuje co najmniej jedną z następujących czynności:

1) sprawdzenie dokumentów umożliwiających identyfikację artykułu rolno-spożywczego, atestów jakościowych, wyników badań laboratoryjnych oraz innych dokumentów świadczących o jego jakości handlowej;

2) sprawdzenie opakowania, oznakowania, prezentacji artykułu rolno-spożywczego oraz warunków jego przechowywania i transportu;

3) oględziny artykułu rolno-spożywczego;

4) pobranie próbek i wykonanie badań laboratoryjnych;

5) ustalenie klasy jakości artykułu rolno-spożywczego;

6) sprawdzanie sposobu produkcji artykułu rolno-spożywczego lub prawidłowości przebiegu procesu technologicznego. 

Pełen tekst obwieszczenia wraz z jednolitym tekstem ustawy dostępny jest pod adresem:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000063001.pdf 

Wybierz obszar: Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.