Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia - najnowszy tekst jednolity

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Prawo Żywnościowe

Podstawa prawna 

Dnia 28 lipca 2023 r. opublikowano kolejną wersję tekstu jednolitego ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. Nastąpiło to na mocy obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 

Zakres przepisów ustawy

Ustawa stanowi jeden z najważniejszych aktów w polskim prawie żywnościowym, który uzupełnia przepisy prawa unijnego w odniesieniu do m.in. wymagań zdrowotnych żywności; wymagań dotyczących przestrzegania zasad higieny żywności i materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością; wymagań i właściwości organów w zakresie przeprowadzania urzędowych kontroli żywności. Oprócz tego ustawa reguluje zasady sprzedaży, reklamy i promocji środków spożywczych oraz wymagania w zakresie żywienia dzieci i młodzieży w ramach żywienia zbiorowego np.  w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach. Ustawa określa również sankcje i kary pieniężne za np. produkcję lub wprowadzanie do obrotu żywności szkodliwej dla zdrowia lub życia człowieka oraz zepsutej lub zafałszowanej. 

Treść tekstu jednolitego 

Tekst jednolity uwzględnia zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 18 maja 2023 r. oraz zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. poz. 588), jednakże z wyłączeniem przepisów związanych z rozpoczęciem stosowania, określonych w art. 82 niniejszej ustawy o ochronie nazw pochodzenia (…). 

Pełen tekst obwieszczenia dostępny jest pod adresem:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000144801.pdf 

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego. 
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.