Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Ważny Przewodnik IFS 7 - interpretacja wytycznych standardu IFS Food w wersji 7, impuls do innowacji

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Biznes

W styczniu 2021 r. ukazał się przewodnik IFS przedstawiający wytyczne do oceny według standardu IFS Food w wersji 7.  Celem tego przewodnika jest przedstawienie przykładów i interpretacji wspierających firmy podczas przygotowywania się do oceny certyfikacyjnej. Mogą one być również wykorzystywane przez audytorów do przeprowadzania ocen zgodnie z wymogami IFS. Serdecznie polecamy lekturę całego dokumentu, a my dzisiaj wskazujemy dwa obszary nowych wymagań.

Zaangażowanie Kierownictwa oraz firmy w dostarczenie niezbędnych "narzędzi wiedzy" pracownikom

W wytycznych IFS dodano szereg nowych wymagań, część zapisów wprowadza gotowe argumenty dla Pełnomocników do wdrażania innowacyjnych i efektywnych rozwiązań. Warto przytoczyć szcególnie nowy punkt 1.2.5:

Kierownictwo wyższego szczebla musi mieć wdrożony system zapewniający, że firma jest informowana o wszystkich odpowiednich przepisach, postępach naukowych i technicznych, kodeksach praktyk branżowych, kwestiach bezpieczeństwa żywności i jakości produktów oraz że jest świadoma czynników, które mogą mieć wpływ na ryzyko związane z bezpieczeństwem żywności i oszustwami w branży spożywczej.”

Zapis ten jest nie tylko twardo postawionym wymogiem, który trzeba spełnić, ale też świetnym argumentem, żeby skorzystać z innowacyjnych narzędzi jednoczesnie dostarczających profesjonalnych informacji i zmiejszających koszty poprzez optymalizację czasu niezbędnego do wypełniania różnych obowązków QM. To że jednocześnie spełnią wymogi standardu będzie na pewno przekonujące dla szefów zatwierdzających budżety w Państwa firmach. Wczytując się w treść przewodnika jeszcze bardziej rozwinęliśmy udostępniane Państwu narzędzia w Strefie Managera i od kolejnego miesiąca, oprócz śledziania zmian, udostępniać będziemy Państwu aktualne wersje wszystkich wspomnianych w przewodniku regulacji prawnych. W samym miesiącu grudniu zostało opublikowanych ponad 130 nowych przepisów.

Wymagania IFS odnoszące się do zafałszowań żywności

Przewodnik odnosi się również do całkowicie nowego rozdziału w IFS dedykowanemu zafałszowaniom żywności (punkt 4.20).

Punkt 4.20.1: „Obowiązki w zakresie oceny podatności na oszustwa w branży spożywczej i planu łagodzenia skutków muszą być jasno określone. Osoba (-y) odpowiedzialna (-e) ma (-ją) odpowiednią wiedzę specjalistyczną i pełne zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla.”

Punkt 4.20.2: „Udokumentowana ocena podatności na oszustwa w branży spożywczej powinna zostać przeprowadzona dla wszystkich surowców, składników, materiałów opakowaniowych i procesów zleconych na zewnątrz, aby określić ryzyko oszukańczych działań związanych z zastępowaniem, nieprawidłowym etykietowaniem lub fałszowaniem. Należy określić kryteria brane pod uwagę przy ocenie narażenia.”

Punkt 4.20.3: „Należy opracować udokumentowany plan zapobiegania oszustwom w branży spożywczej w odniesieniu do oceny podatności i wdrożyć w celu kontrolowania wszelkich zidentyfikowanych zagrożeń. Należy określić i wdrożyć metody kontroli i monitorowania.”

Punkt 4.20.4: „Ocena podatności na oszustwa w branży spożywczej podlega regularnym przeglądom, co najmniej raz w roku i/lub w przypadku zwiększonego ryzyka. W razie potrzeby plan zapobiegania oszustwom w branży spożywczej należy odpowiednio zmienić/zaktualizować.”

Jak widać do prawidłowego spełnienia wymogu przygotowania planu ograniczenia potrzebne jest szereg elementów, a żeby proces ten był również efektywny i tani musicie Państwo posiadać przynajmniej trzy z nich:

1. Kompetentny zespół do oceny ryzyka zafałszowań ( z ewentualnym wsparciem partnera zewnętrznego, który będzie wspierał te analizy)

2. Narzędzie do spójnego i efektywnego przeprowadzania samej analizy i gromadzenia informacji

3. Źródło wiedzy o nowych zafałszowaniach, najlepiej dające możliwośc szybkiej analizy danych

Nasze rozwiązania przygotowane specjalnie pod wymogi IFS:

Inteligentny plik Excel – Plan ograniczenia ryzyka Food Fraud - półautomatyczne narzędzie do gromadzenia danych o surowcach, dostawcach, oceny ryzyka, przygotowywania planów ograniczania 

Probase360 - baza danych i ciągły monitoring zafałszowań żywnosci na całym świecie, moduł statystyczny, alerty

 

„Wspólnie Budujemy Kulturę Bezpieczeństwa Żywności”

 

Do wielu z Państwa powinien już dotrzeć nasz najnowszy Raport FoodFakty przygotowany wspólnie z GFSI, BRC oraz IFS, zapraszamy również do pobrania bezpośrednio z e-biblioteki

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje, sugestie, a nasze usługi są odpowiedzią na Państwa potrzeby, związane z usprawnieniem zarządzania w obszarach bezpieczeństwa żywności, zafałszowań żywności. Strefa Managera oraz baza Probase360 cieszą się wśród Państwa dużą popularnością. Z rozmów z naszymi czytelnikami dowiedzieliśmy się, że jedną z barier wprowadzania innowacji w Państwa firmach jest brak wymagań (konieczności) korzystania z narzędzi pomocnych w analizach, śledzeniu zmian z zakresu przepisów prawnych, kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz zafałszowaniami żywności. Nowe wymagania IFS dają dodatkowy argument, który może być kluczowy w podejmowaniu decyzji dotyczących wprowadzania takich innowacji.

Zapraszamy do zapoznania się z kompleksową ofertą na Strefę Managera FoodFakty oraz Probase360

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Certyfikacja Food Fraud

Autor: FoodFakty

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.