Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zmiana najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) m.in. 1-metylocyklopropenu, bifenazatu, cyprodynilu, mandipro­ pamidu i pirydabenu

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Na mocy rozporządzenia Komisji 2020/1565 z dnia 27 października 2020 r. zmieniono załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 1,4-diaminobutanu, 1- metylocyklopropenu, octanu amonu, bifenazatu, chlorantraniliprolu, chloromekwatu, cyprodynilu, wapienia, mandipropamidu, pieprzu, pirydabenu, środków odstraszających: mączki z krwi, wyciągu z wodorostów i chlorowodorku trimetyloaminy w określonych produktach lub na ich powierzchni. 

W ramach procedury udzielania zezwoleń na stosowanie środków ochrony roślin zawierających substancję czynną 1-metylocyklopropen złożono wniosek w odniesieniu do jabłek i bananów. W przypadku bifenazatu wniosek taki złożono w odniesieniu do bzu czarnego. W przypadku chloromekwatu wnio­sek taki złożono w odniesieniu do jęczmienia. W przypadku cyprodynilu wniosek taki złożono w odniesieniu do rabarbaru. W przypadku mandipropamidu wniosek taki złożono w odniesieniu do kalarepy oraz „ziół, kwiatów jadalnych”. W przypadku pirydabenu wniosek taki złożono w odniesieniu do papryki rocznej.

Oprócz tego, złożono wnioski dotyczące tolerancji importowej dla chlorantraniliprolu stosowanego w Malezji w odniesieniu do nasion palm olejowych i owoców palm olejowych oraz pirydabenu stosowanego w Stanach Zjednoczonych w odniesieniu do orzechów z drzew orzechowych. Wnioskodawcy podkreślali, że dozwolone zastosowania tych substancji na wspomnianych uprawach w powyższych krajach skutkują pozostałościami przekraczającymi NDP wskazane w rozporządzeniu nr 396/2005 oraz że konieczne jest ustanowienie wyższych NDP, aby uniknąć barier handlowych w odniesieniu do przywozu tych upraw. Przeprowadzona ocena złożonych wniosków wykazała, iż spełniono wszystkie wymogi dotyczące danych oraz że zmiany NDP, o które wystąpili wnioskodawcy, są dopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów na podstawie oceny narażenia konsumentów.

Obecnie obowiązujące najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości zamieszczone zostały w załącznikach rozporządzenia nr 396/2005 dostępnego pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1565&from=PL 

Wybierz obszar: Alert NDP Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.