Przejdź na stronę główną FoodFakty LinkedIn
Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

Przypomnij hasło Jeśli nie masz konta, Utwórz je
Napisz
Śledź nas na

Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Facebook X LinkedIn

Zmiana najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)

Kategoria: Alerty, Prawo Żywnościowe

Komisja opublikowała rozporządzenie 2020/1255 z dnia 7 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w tradycyjnie wędzonych mięsach i produktach mięsnych oraz w tradycyjnie wędzonych rybach i produktach rybołówstwa, a także w sprawie ustalenia najwyższego dopuszczalnego poziomu WWA w żywności w proszku pochodzenia roślinnego wykorzystywanej do przyrządzania napojów. Dzięki temu możliwe było znowelizowanie przepisów w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) oraz zezwolenie na pewne odstępstwa, dla niektórych państw członkowskich. 

Zgodnie z zasadą ALARA (and. As Low As Reasonably Acievable) najwyższe dopuszczalne poziomy WWA powinny zostać ustalone na najniższym racjonalnie osiągalnym poziomie, przy jednoczesnym zapewnieniu stosowania dobrych praktyk w zakresie wytwarzania i rolnictwa/rybołówstwa. Jednakże nawet pomimo próby zastosowania dobrych praktyk wędzarniczych, w niektórych państwach członkowskich, obniżone poziomy WWA okazały się niemożliwe do osiągnięcia. Sytuacja ta miała miejsce w odniesieniu do tradycyjnie wędzonych mięs i produktów mięsnych  Irlandii, Hiszpanii, Chorwacji, na Cyprze, Łotwie, w Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie, a w przypadku tradycyjnie wędzonych ryb i produktów rybołówstwa w Irlandii, na Łotwie, w Rumunii, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie. Z tego względu konieczne było wprowadzenie pewnych odstępstw w tym zakresie.

W ramach dozwolonego odstępstwa możliwe jest zezwolenie na wprowadzanie do obrotu przez państwa członkowskie na swoich rynkach tradycyjnie wędzonych mięs i produktów mięsnych, wędzonych na swoim terytorium i przeznaczonych do spożycia na swoim terytorium oraz wykazujących poziomy WWA wyższe od poziomów. Produkty mogą zostać dopuszczone do obrotu, „o ile produkty te są zgodne z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami stosowanymi przed dniem 1 września 2014 r., tj. 5,0 μg/kg w odniesieniu do benzo(a)pirenu oraz 30,0 μg/kg w odniesieniu do sumy benzo(a)pirenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu:

— Irlandia, Chorwacja, Cypr, Hiszpania, Polska i Portugalia: tradycyjnie wędzone mięsa i produkty mięsne,

— Łotwa: tradycyjnie wędzone mięso wieprzowe, mięso z kurczaka wędzone na gorąco, kiełbasy wędzone na gorąco i mięso zwierząt dzikich wędzone na gorąco,

— Republika Słowacka: tradycyjnie wędzone mięso solone, tradycyjnie wędzony bekon, tradycyjnie wędzona kiełbasa (klobása), przy czym »tradycyjnie wędzone« oznacza uzyskiwanie dymu poprzez palenie drewna (polan, trocin, zręb­ków) w wędzarni,

— Finlandia: mięsa i produkty mięsne tradycyjnie wędzone na gorąco,

— Szwecja: mięso i produkty mięsne wędzone nad żarzącym się drewnem lub innymi materiałami roślinnymi”. 

Natomiast w przypadku tradycyjnie wędzonych ryb i produktów rybołówstwa, wędzonych na swoim teryto­rium i przeznaczonych do spożycia na swoim terytorium oraz wykazujących poziomy WWA wyższe od poziomów określonych w załączniku pkt 6.1.5, również możliwe jest dopuszczenie ich do obrotu, „o ile produkty te są zgodne z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami stosowa­ nymi przed dniem 1 września 2014 r., tj. 5,0 μg/kg w odniesieniu do benzo(a)pirenu oraz 30,0 μg/kg w odniesieniu do sumy benzo(a)pirenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu:

— Łotwa:ryby tradycyjnie wędzone na gorąco,

— Finlandia: małe ryby i produkty rybne z małych ryb tradycyjnie wędzone na gorąco,

— Szwecja: ryby i produkty rybne wędzone nad żarzącym się drewnem lub innymi materiałami roślinnymi”.

Nowością jest dodanie nowej kategorii produktów podlegającym przepisom rozporządzenia w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), którą jest żywność w proszku pochodzenia roślinnego do przyrządzania napojów, z wyłączenim ziarna i włókna kakao oraz produktów pochodnych przeznaczonych do stosowania jako składnik w środkach spożywczych.

Środki spożywcze, które weszły do obrotu przed dniem wejścia w życie rozporządzenia 2020/1255, czyli do dnia 28 września 2020 roku, mogą funkcjonować w obrocie do dnia 28 marca 2021 roku. 

Wybierz temat: Alert NDP Dodatki i składniki Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego m.in. "Ewolucja polityki Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa żywnościw kontekście ochrony zdrowia ludzkiego", "Żywność ekologiczna a ochrona zdrowia ludzkiego", "The Common Agricultural Policy as an example of harmonization of law in the European Union". Dwukrotna beneficjentka stypendium dla najlepszych doktorantów Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.