Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Co można dodać do napojów winiarskich – nowa ustawa - Abstrakt artykułu

Kategoria: Prawo Żywnościowe

7 marca 2022 r. weszła w życie ustawa winiarska, czyli ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich opublikowana 5 stycznia 2022 r. Ma ona na celu ujednolicenie przepisów krajowych z unijnymi, a konkretnie wprowadzenie w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych (…) oraz rozporządzenia Komisji (UE) 2018/273 z dnia 11 grudnia 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, rejestru winnic, dokumentów towarzyszących i świadectw, rejestru przychodów i rozchodów, obowiązkowych deklaracji, powiadomień i publikowania zgłoszonych informacji. Ustawa ta wprowadza szereg nowych rozwiązań praktycznych czy formalnych, jak również dotyczących organizacji rynku wina. W artykule poruszony został konkretnie temat tego, co można dodawać do napojów winiarskich oraz na jakich zasadach. Wskazujemy na najważniejsze kwestie związane także z samym oznakowaniem, co jest równie istotne.

Z pełnej wersji artykułu dowiesz się:

  • jakie są najważniejsze rozwiązania wprowadzane przez ustawę winiarską;
  • co można dodawać do napojów winiarskich;
  • jakie rozwiązania są najczęściej stosowane na rynku;
  • jaki związek z dodatkami ma etykietowanie napojów winiarskich.

Pełna wersja artykułu dostępna jest wyłącznie w Strefie Managera pod adresem: 

STREFA MANAGERA: CO MOŻNA DODAĆ DO NAPOJÓW WINIARSKICH? – NOWA USTAWA

 W Strefie Managera dodatkowo znajdziesz:

  • Raporty Food Risk
  • LEX Scan - miesięczny raport zmian w prawie żywnościowym wraz z krótkim komentarzem
  • Opracowania Prawne naszych Ekspertów
  • Tablicę Managera Food Fraud i Food Risk
  • Dedykowane webinaria, szkolenia, warsztaty – śledź nowe elementy wpisując w pole szukaj Strefa Managera

>> Więcej o STREFIE MANAGERA <<

Zadzwoń +48 501 370 590 lub napisz strefamanagera@foodfakty.pl

Wybierz obszar: Prawo żywnościowe Przemysł napojowy

Autor: Andrzej Skrobiszewski

Andrzej Skrobiszewski

Andrzej Skrobiszewski jest menedżerem i ekspertem z udokumentowanymi sukcesami w realizacji projektów B+R. Posiada ponad 8-letnie doświadczenie z zakresu tworzenia i wdrażania innowacyjnych oraz rozwojowych rozwiązań. Dodatkowo swoje umiejętności w biznesie stale rozszerza w obszarze zarządzania projektami, sprawozdawczości czy raportowania. Co-founder R&D Hub Sp. z o.o, której główną częścią działalności jest realizacja projektów rozwojowych oraz innowacyjnych, jak również doradztwo w zakresie prawa żywnościowego, własności intelektualnej czy prawa nowych technologii. Spółka zajmuje się również obsługą administracyjną, tworzeniem dokumentacji projektowej czy kompleksową obsługą sprawozdawczą na rzecz klientów. Ponadto współtwórca Fundacji R&D Hub, która skupia się na dostarczeniu polskiemu społeczeństwu wiedzy na temat: innowacji, przemysłu 4.0, zero waste, gospodarki obiegu zamkniętego, rynku rolno-spożywczego i rolnictwa, społecznych i gospodarczych konsekwencji wprowadzenia modelu
niemarnowania żywności.
Kontakt: andrzej.skrobiszewski@rdhub.pl
andrzej.skrobiszewski@fundacjardhub.pl
https://rdhub.pl/
https://fundacjardhub.pl/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn