Przejdź na stronę główną FoodFakty LinkedIn
Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

Przypomnij hasło Jeśli nie masz konta, Utwórz je
Napisz
Śledź nas na

Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Facebook X LinkedIn

Cyberbezpieczeństwo - projekt nowych przepisów dla sektora spożywczego

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Ogólny kontekst 

Od 16 stycznia 2023 r. obowiązuje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 910/2014 i dyrektywę (UE) 2018/1972 oraz uchylająca dyrektywę (UE) 2016/1148, zwana dyrektywą NIS 2. Na mocy niniejszej dyrektywy państwa członkowskie zostały zobowiązane do uchwalenia odpowiednich przepisów w zakresie wzmocnienia ochrony obywateli oraz instytucji przed rosnącymi zagrożeniami w cyberprzestrzeni, a także wprowadzenia środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie i sprawozdawczości w sektorach krytycznych, wraz z przepisami dotyczącymi współpracy, wymiany informacji, nadzoru i egzekwowania prawa. Nowe przepisy powinny być stosowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej od 18 października 2024 r.  

Pełen tekst dyrektywy dostępny jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32022L2555 

Ogólne założenia projektu 

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, który ma na celu wdrożenie postanowień unijnej dyrektywy. Jedną z istotnych zmian jest zrezygnowanie z dotychczasowego podziału na operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych określony w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (tzw. dyrektywa NIS I). Obecna propozycja zakłada podział na podmioty kluczowe i podmioty ważne. Dla każdej z tych kategorii podmiotów przewidziano obowiązki, wśród których na szczególną uwagę zasługuje prowadzenie systematycznego szacowania ryzyka wystąpienia incydentu oraz zarządzanie tym ryzykiem oraz wdrożenie odpowiednich i proporcjonalnych do oszacowanego ryzyka środków technicznych i organizacyjnych, uwzględniających najnowszy stan wiedzy, koszty wdrożenia, wielkość podmiotu, prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów, narażenie podmiotu na ryzyka. 

Rozszerzenie katalogu podmiotów 

Bardzo istotną zmianą jest rozszerzenie katalogu podmiotów kluczowych, która obecnie obejmie również podmioty działające w branży spożywczej. W załączniku I do projektowanej ustawy ustanowiono wykaz podmiotów kluczowych, zgodnie z którym do podmiotów kluczowy zaliczono sektor o nazwie "Produkcja, przetwarzanie i dystrybucja żywności”. W myśl objaśnienia dotyczącego rodzaju podmiotu, pod tym pojęciem należy rozumieć przedsiębiorstwa spożywcze w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, zajmujące się dystrybucją hurtową oraz przemysłowymi produkcją i przetwarzaniem. Jak wskazano w przywołanym przepisie, "przedsiębiorstwo spożywcze" oznacza przedsiębiorstwo publiczne lub prywatne, typu non-profit lub nie, prowadzące jakąkolwiek działalność związaną z jakimkolwiek etapem produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności. 

Oprócz tego, za kluczowe uznano „Zaopatrzenie w wodę pitną i jej dystrybucję”. Pod tym pojęciem należy rozumieć takie rodzaje podmiotów jak „podmiot dostarczający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w tym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz podmiot prowadzący hurtową sprzedaż wody, z wyłączeniem podmiotów, dla których dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest inną niż istotną częścią ich ogólnej działalności”.

Ustawa miałaby wejść w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Przebieg prac legislacyjnych nad projektem możesz śledzić pod adresem:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12384504/katalog/13055195#13055195 

Wybierz temat: Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawniczka, ekonomistka. Ekspertka prawa żywnościowego i liderka projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorantka w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego. 
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl 
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Polecane szkolenia

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.