Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Czy czeka nas przełom w zarządzaniu ryzykiem występowania Listerii w produktach gotowych do spożycia pochodzenia zwierzęcego

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej opublikowała pod numerem referencyjnym Ares(2017)3512172 zaawansowany projekt regulacji dopuszczający stosowanie preparatu Listex ™ P100 w celu zmniejszenia ilości Listeria monocytogenes na gotowych do spożycia produktach pochodzenia zwierzęcego.

Byłby to pierwszy tego typu preparat komercyjnie dopuszczony do stosowania w EU.

Główne zapisy projektu.

Uwaga: Przytaczamy tylko wybrane fragmenty odnoszące się do zasady działania i stanowiska Komisji:

(4) W dniu 19 czerwca 2015 r. Komisja otrzymała wniosek o zatwierdzenie wykorzystania Produktu  Listex ™ P100, którego celem jest zmniejszenie obecności Listeria monocytogenes w szerokim zakresie  gotowych do spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego.

(5) Listex ™ P100, jest nazwą handlową preparatu, zawiera bakteriofag  P100 w stężeniu 2 x 1011 jednostek tworzących płytki (PFU) na mL, mnożący się tylko w Listerii, co doprowadza do jej zniszczenia. Bakteriofag P100 należy do rodziny Myoviridae, podrodziny Spounavirinae, rodzaju Twortlikevirus (GenBank odniesienie: DQ004855)

(8) W dniu 10 sierpnia 2016 r. Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przyjęła Opinię Naukową  w sprawie oceny bezpieczeństwa i skuteczności preparatu Listex ™ P100 w celu zmniejszenia ryzyka występowania Listerii monocytogenes w różnych produktach spożywczych gotowych do spożycia (RTE) , która potwierdziła bezpieczeństwo produktu, jego skuteczność pod względem redukcji Listerii monocytogenes oraz faktu, że użycie Listex ™ P100 prawdopodobnie nie spowoduje pojawienia się oporu wobec kluczowych terapeutycznych środków przeciwdrobnoustrojowych. Opinia naukowa podkreśliła również, że można wyizolować szczepy Listeria monocytogenes oporne na ten bakteriofag w wyniku jego używania, ale prawidłowe procedury czyszczenia i dezynfekcji obszarów, w których stosuje się  Listex ™ P100, wraz z prawidłowym użytkowaniem Listex ™ P100 i utylizacji niesprzedanych produktów poddanych jego działaniu, łagodzi to ryzyko. Jeśli chodzi o ochronę środowiska EFSA stwierdziła również, że istnieje małe prawdopodobieństwo przeżycia bakteriofagów Listex ™P100 w środowisku jest niski, ponieważ populacja bakteriofagów naturalnie zanika po 24 godzinach. Pozostała obecność faga nie ma już efektu technologicznego w produkcie końcowym

(11) Podmioty działające na rynku spożywczym powinny mieć prawo do używania Listex ™ P100 w celu zmniejszenia ilości Listeria monocytogenes na produktach mięsnych gotowych do spożycia, rybnych i mleczarskimi  pod określonymi warunkami. Powinny one być zawarte w planach HACCP, planach pobierania próbek w celu potwierdzenia skuteczność preparatu Listex ™ P100 i jego sposobu stosowania jak również w celu regularnego monitorowania podatności szczepów Listerii monocytogenes wyizolowanych z surowców lub środowiska zakładu na działanie na Listex ™ P100 , oraz w sytuacji szczepów opornych w celu wprowadzenia działań korygujących.

Sposób dawkowania jest szczegółowo opisany w aneksie do niniejszej regulacji.

W dniu 09.08.2017 zakończył się okres pozwalający na wnoszenie komentarzy do niniejszego dokumentu.  Pozostaje oczekiwać na oficjalną wersję końcową, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować.

Zespół FoodFakty

Źródlo: http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3512172_en

 

Autor: FoodFakty

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn