Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Etykietowanie alergenów w żywności - nowe wytyczne FSA

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Ogólny kontekst 

Agencja ds. Standardów Żywności (Food Standard Agency) wydała nowe wytyczne ws. etykietowania alergenów w żywności i wytycznych technicznych dotyczących wymagań informacyjnych (ang. Food allergen labelling and information requirements technical guidance). Opracowanie wytycznych stanowi efekt prowadzonych na przestrzeni marca i maja 2023 r. konsultacji. Wytyczne zostały dostosowane do nowej sytuacji prawnej związanej z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

Treść wytycznych

Celem wytycznych jest określenie najlepszych praktyk w zakresie realizacji przepisów rozporządzenia 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Zgodnie z ich treścią, przedsiębiorstwa spożywcze zostały zobowiązane do zagwarantowania, że wszystkie obowiązkowe informacje dotyczące alergenów w żywności są dokładne i łatwo dostępne dla konsumenta. Wytyczne mają zastosowanie do wszelkiej żywności, nie wyłączając żywności oferowanej bezpłatnie, a także odnoszą się do dobrowolnych informacji przekazywanych konsumentom. Jednocześnie FSA określiła konkretne wymogi w zakresie dostarczania ww. informacji zarówno dla żywności pakowanej jak i niepakowanej, a także żywności paczkowanej przeznaczonej do sprzedaży bezpośredniej. Wytyczne nie obejmują jednak wszystkich zagadnień związanych z etykietowaniem, ponieważ nie uwzględniają przepisów dotyczących m.in. kraju pochodzenia, możliwości i warunków stosowania dodatków oraz szczególnych wymogów mających stosowanie np. w przypadku mięsa. 

Sankcje 

Niezastosowanie się do wytycznych może skutkować zawiadomieniem o konieczności dostosowania się do ich treści bądź wszczęciem postępowania karnego. Wskazówki zawarte w wytycznych skierowane są do m.in. producentów żywności i opakowań, dystrybutorów, importerów, hurtowników i sprzedawców detalistów, a także zakładów cateringowych. Pod pewnymi warunkami mogą mieć one również zastosowanie w przypadku podmiotów dostarczających żywność na wydarzenia charytatywne (np. ciasta). 

Więcej informacji znajdziesz pod adresem: 

https://www.food.gov.uk/business-guidance/food-allergen-labelling-and-information-requirements-technical-guidance-summary 

Wybierz obszar: Prawo żywnościowe Znakowanie żywności

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego. 
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.