Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - najnowszy tekst jednolity

Kategoria: Opakowania, Prawo Żywnościowe

Podstawa prawna 

Na podstawie obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Tekst jednolity uwzględnia m.in. zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (wprowadzonych ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r.), a także zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 29 czerwca 2023 r. Natomiast w tekście jednolitym nie uwzględniono niektórych przepisów dotyczących okresów przejściowych. Wszystkie te przepisy zostały wymienione w treści ww. obwieszczenia. 

Zakres regulacji

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi reguluje szereg kluczowych kwestii związanych z opakowaniami. W ustawie określono m.in. wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu; zasady działania organizacji odzysku opakowań; zasady postępowania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi oraz zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej oraz opłaty recyklingowej. Jak określono w art. 1 ust. 1 niniejszej ustawy, jej celem jest zmniejszenie „ilości i szkodliwości dla środowiska materiałów i substancji zawartych w opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ilości i szkodliwości dla środowiska opakowań i odpadów opakowaniowych na etapie procesu produkcyjnego, wprowadzania do obrotu, dystrybucji i przetwarzania, w szczególności przez wytwarzanie czystych produktów i stosowanie czystych technologii.”. 

Oprócz tego, zgodnie z art. 1 ust. 2, w ustawie określono prawa i obowiązki przedsiębiorców:

1) będących organizacjami odzysku opakowań;

2) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:

a) odpadów opakowaniowych,

b) produktów w opakowaniach;

3) dystrybuujących produkty w opakowaniach;

4) eksportujących:

a) odpady opakowaniowe,

b) opakowania,

c) produkty w opakowaniach;

5) prowadzących recykling odpadów opakowaniowych;

6) wprowadzających opakowania;

7) wprowadzających produkty w opakowaniach.

Pełen tekst obwieszczenia dostępny jest pod adresem:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000165801.pdf  

Wybierz obszar: Opakowania Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego. 
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.