Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Europejska strategia w zakresie białka roślinnego przyjęta przez Parlament Europejski

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

W Parlamencie Europejskim 17 października miało miejsce głosowanie za zwiększeniem produkcji i spożycia białek roślinnych. Zwiększenie produkcji białka roślinnego ma na celu doprowadzić do zmniejszenia zależności UE od importu pasz zwierzęcych, pomagając jednocześnie stawić czoła zmianom klimatycznym.

UE jest w dużej mierze samowystarczalna pod względem produktów rolnych dzięki wspólnej polityce rolnej (WPR), ale sektor hodowlany jest „krytycznie zależny” od importu białek roślinnych do paszy dla zwierząt – zwłaszcza soi – z Argentyny, Brazylii i USA.

Parlament Europejski uznał powiązania między importem białka a wylesianiem i znaczną emisją gazów cieplarnianych z hodowli zwierząt za powody do przejścia na białko roślinne w żywieniu człowieka.

Strategia białkowa – rezolucja Parlamentu Europejskiego

UE od dawna dążyła do zmniejszenia swojej zależności od importu białka, jednak inwazja Rosji na Ukrainę zaostrzyła potrzebę ochrony rolnictwa UE przed zmiennością cen i zakłóceniami w handlu.

Globalne dostawy zbóż zostały poważnie zakłócone w wyniku trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej, która poważnie wpłynęła na zdolność Ukrainy do uprawy, zbioru i handlu tym towarem. Przed inwazją rosyjską kraj ten był znany jako „spichlerz” i główny producent pszenicy.

Chociaż UE sama jest eksporterem netto pszenicy, jej wpływ na ceny zagraża przystępności cenowej żywności dla obywateli UE o niskich dochodach.

Strategia PE ma na celu dywersyfikację dostępnych źródeł białka w żywności dla ludzi i paszy dla zwierząt w celu zmniejszenia deficytu UE. Źródła te obejmują:

  • białka mikrobiologiczne,
  • białka owadów i wodorostów,
  • a także zrównoważoną produkcję soi,
  • dalsze badania i innowacje w zakresie produkcji białka roślinnego,
  • przejrzystość środowiskową oraz wsparcie dla upraw roślin strączkowych.

Parlament Europejski zatwierdził sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie europejskiej strategii dotyczącej białka

W głosowaniu 17 października br. Parlament Europejski zatwierdził rezolucję, sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie europejskiej strategii dotyczącej białka.

Chociaż rezolucja ma niewiążący status prawny, stanowi mocny sygnał dla Komisji Europejskiej. Podkreśla pilną potrzebę wzmożenia wysiłków przez Unię Europejską. Zalecenia te powinny stanowić integralną część przyszłego projektu europejskiego planu dotyczącego białka, oczekiwanego na rok 2024.

Jeśli chodzi o produkty komórkowe, Parlament podkreśla, że żywność na bazie komórek wiąże się z wyzwaniami etycznymi, społecznymi, środowiskowymi i gospodarczymi. Zauważa ponadto, że obecne rozporządzenie w sprawie nowej żywności nie jest adekwatne do założonego celu.

Źródła:

https://www.farm-europe.eu/news/time-for-a-bold-protein-strategy-for-europe/

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751426/EPRS_BRI(2023)751426_EN.pdf

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.