Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Od ziarna sezamu do lodów, historia tlenku etylenu, jaka jest faktyczna skala problemu?

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Tlenek etylenu, oksiran – organiczny związek chemiczny z grupy cyklicznych eterów, najprostszy możliwy epitlenek. W warunkach standardowych jest gazem o zapachu eterowym. W warunkach normalnych jest bezbarwną cieczą. Pod ciśnieniem atmosferycznym wrze w temperaturze 10,7°C. Będąc związkiem polarnym, dobrze rozpuszcza się w wodzie. Wykazuje działanie narkotyczne. Stosowany jest do gazowej sterylizacji sprzętu medycznego (zwłaszcza jednorazowego użytku), przypraw spożywczych, środków farmaceutycznych, a także jako środek bakterio- i grzybobójczy przy konserwacji książek i podobnych przedmiotów [1].

Używa się go również do produkcji glikolu etylenowego, trójetanoloaminy, jako podstawowy monomer do syntezy poli(tlenku etylenu), a także jego kopolimerów. Polimery na bazie poli(tlenku etylenu) są stosowane jako emulgatory, plastyfikatory, dodatki do środków piorących.

Tlenek etylenu nie jest dopuszczony do stosowania w żywności w Europie

Stosowanie tlenku etylenu jako środka biobójczego jest zakazane w Europie, z uwagi na jego toksyczność. Związek ten nie został zatwierdzony jako substancja czynna do stosowania w środkach ochrony roślin w UE.

2-Chloroetanol – związek chemiczny o wzorze HOCH2CH2Cl i najprostszej chlorohydrynie. Ta bezbarwna ciecz ma przyjemny zapach eteru. Jest mieszalny z wodą. Cząsteczka jest dwufunkcyjna i składa się zarówno z grup funkcyjnych chlorku alkilu, jak i alkoholu. 2-chloroetanol jest toksyczny przy LD 50 do 89 mg/kg w przypadku szczurów. Jak większość związków chloroorganicznych, chloroetanol spala się dając chlorowodór i fosgen. W odniesieniu do narażenia skóry na 2-chloroetanol, Urząd Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ustalił dopuszczalny limit narażenia na 5 ppm (16 mg/m3) ponad ośmiogodzinną średnią ważoną w czasie, podczas gdy Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ma bardziej ochronny zalecany limit ekspozycji wynoszący 1 ppm (3 mg/m3). Jest klasyfikowany jako substancja wyjątkowo niebezpieczna w Stanach Zjednoczonych – zgodnie z definicją w sekcji 302 amerykańskiej ustawy o planowaniu awaryjnym i prawie do wiedzy społeczności (42 USC 11002) i podlega surowym wymogom sprawozdawczym przez zakłady, które produkują, przechowują, lub używaj go w znacznych ilościach [1].

7000 produktów spożywczych wycofanych z obrotu z powodu wykrycia obecności tlenku etylenu w stabilizatorze stosowanym m.in. w produkcji lodów

Francuska agencja DGCCRF (General Directorate for Competition Policy, Consumer Affairs and Fraud Control), w komunikacie prasowym z 15 czerwca, poinformowała o liście ponad 7000 produktów spożywczych wycofanych z obrotu z powodu wykrycia obecności tlenku etylenu w stabilizatorze stosowanym m.in. w produkcji lodów. Z uwagi na działanie rakotwórcze, mutagenne i szkodliwe na rozrodczość, stosowanie tlenku etylenu w UE jest zabronione. Lody i sorbety z najwyższym ryzykiem zanieczyszczenia tlenkiem etylenu obejmują produkty zawierające w składzie dwa stabilizatory:

  • Mączka chleba świętojańskiego (E410), z uwagi na wykrytą obecność tlenku etylenu;
  • Guma guar (E412), z uwagi na wysokie ryzyko zanieczyszczenia.

Wycofane marki

Lista wycofanych lodów i sorbetów z powodu obecności tlenku etylenu w stabilizatorze jest bardzo długa. Wśród wycofanych marek znajdują się m.in.: Picard, Chef Dessert, Leader Price, Casino, Simpl, Metro Chef, Bio Village, Trium, Smicy, Cora, Netto, Adélie, Smarties, Extreme i wiele innych. Wycofywane są różne rodzaje lodów – rolady, rożki, lody na patyku, lody w kubeczku, lody w opakowaniach powyżej 500 ml [2].

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 396/2005 najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości dla tlenku etylenu (suma tlenku etylenu i 2-chloroetanolu wyrażona jako tlenek etylenu) to granica oznaczalności danej metody (różna dla różnych matryc).

Intertek Poland, jako partner w zakresie zapewniania bezpieczeństwa żywności zaprasza do kontaktu z Obsługą Klienta w celu uzyskania promocyjnej oferty!

Telefon: +48 24 235 71 81

E-mail: laboratorium.polska@intertek.com


 [1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Tlenek_etylenu

[2] https://www.economie.gouv.fr/

Wybierz obszar: Badania żywności Bezpieczeństwo żywności Dodatki i składniki Tlenek etylenu Wycofania z rynku

Autor: Intertek

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.