Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Polski Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Podstawa prawna 

Plan został uchwalony na mocy ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. W ustawie określono zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie dotyczącym realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Uchwalenie Planu stanowi wyraz realizacji założeń przepisów prawa unijnego określonych rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającym przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającym rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013, a także w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/201.

Zakres regulacji 

Obok określenia zadań i właściwości organów krajowych w zakresie realizacji Planu, ustawa ustanawia również warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach interwencji objętych Planem oraz w ramach przejściowego wsparcia krajowego, a także pomocy technicznej z inicjatywy państw członkowskich, w zakresie nieokreślonym w ww. Unijnych przepisach lub przewidzianych w tych przepisach do określenia przez państwo członkowskie Unii Europejskiej. Plan Strategiczny określa również zasady wdrażania instrumentów finansowych w zakresie nieokreślonym w ww. przepisach unijnych lub przewidzianych do określenia przez państwo członkowskie Unii Europejskiej. W ustawie uchwalono także przepisy dotyczące ustanowienia systemu instytucjonalnego, ogólnych warunków pomocy, przyznawania pomocy w drodze decyzji lub na podstawie umowy, kontroli, instrumentów finansowych, przyznawania i wypłaty pomocy technicznej, krajowej sieci obszarów wiejskich + oraz usług doradczych dla rolników i transferu wiedzy. 

Pełen tekst ustawy dostępny jest pod adresem: 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000041201.pdf 

Wybierz obszar: Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.