Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Toltrazuryl - rozszerzenie zakresu maksymalnych limitów pozostałości (MLP)

Kategoria: Prawo Żywnościowe, Składniki Żywności

Podstawa prawna 

Rozszerzenie zakresu maksymalnych limitów pozostałości (MLP) toltrazurylu nastąpiło na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/454 z dnia 2 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do klasyfikacji substancji toltrazuryl w zakresie jej maksymalnego limitu pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego. 

Zakres nowelizacji 

Zmiana dotyczy wykazu substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do MLP w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Dotychczas toltrazuryl było dopuszczony do stosowania u wszystkich gatunków ssaków, od których lub z których pozyskuje się żywność, w odniesieniu do mięśni, tłuszczu (skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach w przypadku świń) za wyjątkiem zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi, a także mógł być stosowany u drobiu w odniesieniu do mięśni, skóry i tłuszczu, wątroby i nerek. Nie był jednak dopuszczony do stosowania u zwierząt, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi. Na skutek wniosku o rozszerzenie istniejącego wpisu dotyczącego toltrazurylu u drobiu na jaja kurze złożonego przez Królestwo Niderlandów, Europejska Agencja Leków uznała za stosowną ekstrapolację MLP toltrazurylu z jaj kurzych na jaja innych gatunków drobiu. Efektem tej decyzji było określenie przez Komisję zalecanego MLP toltrazurylu w jajach drobiu, co nastąpiło na mocy rozporządzenia 2023/454. 

Pełen tekst rozporządzenia dostępny jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.067.01.0038.01.POL&toc=OJ:L:2023:067:TOC 

Wybierz obszar: Alert NDP Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.