Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Prazykwantel - zmiana wpisu

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Podstawa prawna 

Zmiana warunków stosowania prazykwantelu nastąpiła na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/981 z dnia 17 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do klasyfikacji substancji prazykwantel w zakresie jej maksymalnego limitu pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Wskutek uchwalonej nowelizacji dokonano ekstrapolacji klasyfikacji „MLP nie jest wymagany” dotyczącej prazykwantelu u owiec na inne przeżuwacze, z wyjątkiem bydła. Ponadto określono MLP prazykwantelu u ryb w odniesieniu do mięśni i skóry w naturalnych proporcjach. 

Treść regulacji

W obecnym brzmieniu, wpis dotyczy substancji „prazykwantel” zawarty w tabeli 1 w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 otrzymał następujące brzmienie (Tabelę można "przesuwać" w bok używając suwaka):

Substancja farmakologicznie czynna

Pozostałość znacznikowa

Gatunki zwierząt

MLP

Tkanki docelowe

Inne przepisy

(na podstawie art. 14 ust. 7 rozporządzenia 

(WE) nr 470/2009)

Klasyfikacja terapeutyczna

„Prazykwantel

NIE DOTYCZY

Wszystkie przeżuwacze z wyjątkiem bydła, koniowate

MLP nie jest wymagany

NIE DOTYCZY

BRAK WPISU

BRAK WPISU

Prazykwantel (suma izomerów)

Ryby

20 μg/kg

Mięśnie i skóra w naturalnych proporcjach

BRAK WPISU

BRAK WPISU”

 

Pełen tekst rozporządzenia dostępny jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.134.01.0036.01.POL&toc=OJ:L:2023:134:TOC 

Wybierz obszar: Alert NDP Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego. 
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.