Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

Kategoria: Biznes, Prawo Żywnościowe

Projekt nowej ustawy stanowi konsekwencję rozpoczęcia stosowania rozporządzenia 2018/848, które w istotny sposób zmieniło przepisy dotyczące produkcji ekologicznej, przez co konieczne było dostosowanie przepisów krajowych do nowych warunków. 

Kontekst 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej. Co ciekawe, w początkowej fazie prac legislacyjnych projekt nosił tytuł „Ustawa o rolnictwie ekologicznym”, jednakże obecnie uległ on rozbudowaniu i obecnie zatytułowany jest „Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej”. Nowa regulacja ma w całości zastąpić obowiązującą dotychczas ustawę z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym. Zmiana polskiego ustawodawca stała się koniecznością na skutek rozpoczęcia od 1 stycznia 2022 r. stosowania unijnego rozporządzenia 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. 

Kluczowe zmiany 

Nowa ustawa ma wprowadzać szereg zmian, których celem jest dostosowanie krajowych rozwiązań prawnych do znowelizowanych regulacji unijnych. Wśród najważniejszych z nich wymienić należy m.in.:

  • doprecyzowanie zakresu kompetencji oraz zadań organów urzędowej kontroli w odniesieniu do kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną w Polsce
  • ułatwienie producentom rolnym dostępu do ekologicznych nawozów
  • zwiększenie podaży ekologicznego kwalifikowanego i elitarnego ekologicznego materiału siewnego, a także zwiększenie poziomu dopłat dla rolników stosujących nasiona w jakości ekologicznej
  • zniesienie obowiązku opiniowania przez jednostki certyfikujące wniosków o wydanie zgody na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej, co ma przyczyniać się do ułatwienia oraz przyspieszenia procedury uzyskiwania takiej zgody. 

Planowany termin wejścia w życie nowej ustawy został określony na 7 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Należy przy tym pamiętać, że procedura uchwalenia nowej ustawy nie dobiegła jeszcze końca, a data jej publikacji nadal nie jest znana. 

Aktualny etap procedury ustawodawczej wraz z tekstem projektu dostępne są pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347351/katalog/12791437#12791437 

 ____________________________________________________________

Konsumenci żywności coraz częściej sięgają po produkty oznakowane rozpoznawalnymi symbolami certyfikacji. Stanowią one gwarancję wysokiej jakości produktu oraz jego szczególnych właściwości. Jakie są najpopularniejsze systemy certyfikacji? Kto może posługiwać się ich logo? Jakie są warunki przystąpienia do certyfikacji np. produkcji ekologicznej albo produktów bezglutenowych? Tego dowiesz się ze szkolenia „Jak prawidłowo certyfikować żywność?”! Link do zapisów dostępny jest pod adresem: 

https://foodfakty.pl/szkolenie-jak-prawidlowo-certyfikowac-zywnosc 

Na gruncie prawa żywnościowego wyróżnić można kilka rodzajów szczególnych kategorii żywności. Żywność tego rodzaju wydaje się mieć zbliżony charakter do żywności certyfikowanej, jednakże różnica polega przede wszystkim na specyficznych uwarunkowaniach prawnych, które przypisane są do konkretnych kategorii żywności. Chcesz dowiedzieć się jakie akty prawne i przepisy mają zastosowanie w przypadku różnych rodzajów żywności np. suplementów diety, GMO, preparatów do początkowego żywienia niemowląt lub żywność wzbogacana? Zapisz się na szkolenie "Szczególne kategorie żywności - aspekty prawne"! Link do zapisów dostępny jest pod adresem: 

https://foodfakty.pl/szkolenie-szczegolne-kategorie-zywnosci-aspekty-prawne 

Wybierz obszar: Certyfikacja Eko Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.