Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Rola sektora mleczarskiego w emisji gazów cieplarnianych

Kategoria: Biznes

Raport organizacji FAO

Organizacja FAO opublikowała raport na temat wpływu sektora mleczarskiego na emisję gazów cieplarnianych, która obejmuje zarówno bezpośrednią ich emisję pochodzącą ze zwierząt, jak i emisję pośrednią, związaną z wytwarzaniem pasz, nawozów, pozostałych środków produkcji oraz ich dystrybucję.

Wzrost emisji gazów pochodzących z sektora mleczarskiego

Przedstawione badania pokazują, że między 2005 a 2015 r. emisja gazów pochodzących z sektora mleczarskiego zwiększyła się o 18% z uwagi na wzrostu produkcji mleka w tym okresie o 30%.

Wzrost wydajności

Obserwowane tendencje w emisji gazów związane są ze zmianami pogłowia krów jak również ze zmianami w wydajności. W latach 2005-2015 pogłowie bydła mlecznego wzrosło o 11% a wydajność zwiększyła się o 15%.

Jak zauważają autorzy raportu, wzrost wydajności krów wiąże się ze zwiększeniem emisji gazów w ujęciu bezwzględnym, jednak bez zwiększenia wydajności całkowita emisja gazów z sektora mleczarskiego zwiększyłaby się o 38%.

Oznacza to, że wzrost wydajności krów prowadzi do mniejszej emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę produktu. W analizowanym okresie ich wytwarzanie w przeliczeniu na kilogram mleka zmniejszyło się o 11%.

Najniższy i najwyższy poziom emisji według regionów

Najniższy poziom emisji w przeliczeniu na litr mleka odnotowuje się w regionach, gdzie produkcja mleka jest dobrze rozwinięta (1,3-1,4 kg CO2/kg mleka) podczas gdy w regionach rozwijających się, takich jak Azja Południowa i Zachodnia, Afryka Sub-Saharyjska i Północna, emisja w 2015 r. kształtowała się na poziomie 4,1-6,7 kg CO2/kg mleka.

Łagodzenie skutków zmian klimatu

W raporcie wskazane są też propozycje działań, które globalny sektor mleka powinien  podjąć w celu łagodzenia skutków zmian klimatu. Związane są one przede wszystkim z poprawą wydajności produkcji mleczarskiej.

Zwiększenie wydajności produkcji mleczarskiej ma jednak kilka wymiarów: takich jak sposób żywienia, zarzadzanie stadem, dobrostan zwierząt, genetykę, wykorzystanie nawozów czy też energii.

W wielu częściach świata, w szczególności regionach o niskim i średnim dochodzie, najskuteczniejszą strategią ograniczania emisji gazów cieplarnianych jest zwiększenie produktywności zwierząt, co mogłoby znacznie zmniejszyć intensywność emisji gazów cieplarnianych  przez sektor mleczarski.

Ważne będzie również zmniejszenie zapotrzebowania na zasoby poprzez włączenie produkcji zwierzęcej do modelu gospodarki w obiegu zamkniętym, np. poprzez pozyskiwanie energii z odchodów zwierzęcych.

Wybierz obszar: Przemysł mleczarski

Autor: BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas

Paweł Wyrzykowski
Ekspert rynków rolnych
Rynek mleka

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.