Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych - nowelizacja przepisów

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Podstawa prawna 

Zmiany zostały wprowadzone na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/892 z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 668/2014 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Rozporządzenie stosuje się od dnia 8 czerwca 2022 r. 

Zakres nowelizacji - najważniejsze aspekty 

Rozporządzenie 2022/892 wprowadza szereg zmian związanych z systemami jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż od dnia 8 czerwca 2022 r. zmiany „inne niż nieznaczne” i „nieznaczne” będą odpowiednio określane jako zmiany „na poziomie Unii” i „standardowe”, z różnymi zakresami i procedurami. W efekcie konieczne stało się także zaktualizowanie odpowiednich procedur związanych ze zgłaszaniem zarówno zmian na poziomie Unii jak i zmian standardowych. Oprócz tego zmiany dotyczą m.in. wymogów proceduralnych, form i terminów dotyczących wniosków o zatwierdzenie zmian na poziomie Unii oraz powiadomień o zatwierdzonych zmianach standardowych lub tymczasowych. Oprócz tego dodano przepisy dotyczące przekazania dokumentów i potwierdzenie ich odbioru, a także ochrony danych osobowych.

Elektroniczny rejestr

W celu zapewnienia właściwego stosowania przepisów dotyczących systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych zdecydowano się wprowadzić elektroniczny rejestr chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych. W założeniach legislatorów ma on być elektroniczną bazą danych zarządzaną w ramach systemów cyfrowych udostępnianych przez Komisję, powinien być publicznie dostępny i stale aktualizowany przez Komisję.

Pełen tekst rozporządzenia 2022/892 znajdziesz pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0892 

___________________________

Obok systemów certyfikacji żywności takich jak rolnictwo ekologiczne można wyróżnić również szczególne kategorie żywności czego przykładem są m.in. suplementy diety, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego czy żywność bezglutenowa. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zapisz się na szkolenie online!

Wybierz obszar: Certyfikacja Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.