Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Katalog materiałów paszowych - najnowsza aktualizacja

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Podstawa prawna 

Na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) 2022/1104 z dnia 1 lipca 2022 r. zmieniono rozporządzenie (UE) nr 68/2013 w sprawie katalogu materiałów paszowych. Rozporządzenie to określa przede wszystkim przepisy ogólne dotyczące materiałów paszowych, glosariusz procesów, wykaz materiałów paszowych z podziałem na np. ziarna zbóż i ich produkty pochodne, nasiona oleiste, owoce oleiste i ich produkty pochodne oraz nasiona roślin strączkowych i ich produkty pochodne. 

Ogólny kontekst

Nowelizacja polega przede wszystkim na doprecyzowaniu przepisów ogólnych, dodaniu nowych pozycji do procesów obróbki i materiałów paszowych oraz dostosowaniu obecnie istniejących pozycji, a zwłaszcza ustanowieniu szczegółowych przepisów dotyczących opisu, maksymalnej zawartości zanieczyszczeń chemicznych oraz danych szczegółowych dotyczących obowiązkowych deklaracji. Przykładem zmiany w nomenklaturze związanej z paszami jest odejście od pojęcia „produkt uboczny” na rzecz określenia „współprodukt” w odniesieniu do materiałów paszowych pochodzących z sektora biogospodarki, żywności lub biopaliw. Ze względu na dużą liczbę zmian zdecydowano się w całości zastąpić załącznik rozporządzenia nr 68/2013 nowym tekstem, 

Okres przejściowy 

Warto przy podkreślić, że materiały paszowe, które zostały opatrzone etykietą przed dniem 24 lipca 2023 r. zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 68/2013 w brzmieniu przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane do wyczerpania zapasów. Co ważne, zgodnie z art. 3 rozporządzenia 2022/1104 „Dodatki paszowe: cytryniany sodu, cytryniany potasu, sorbitol, mannitol, wodorotlenek wapnia, ksylitol, mleczan amonu i octan amonu mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane jako materiały paszowe najpóźniej do dnia 30 maja 2028 r.”. 

Pełen tekst rozporządzenia 2022/1104 dostępny jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.177.01.0004.01.POL&toc=OJ:L:2022:177:TOC 

___________________________

Obok systemów certyfikacji żywności takich jak rolnictwo ekologiczne można wyróżnić również szczególne kategorie żywności czego przykładem są m.in. suplementy diety, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego czy żywność bezglutenowa. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zapisz się na szkolenie online!

Wybierz obszar: Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Polecane szkolenia

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn