Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

TOP 15 najbardziej innowacyjnych produktów: trendy na rynku spożywczym w Polsce, Europie i na świecie

Kategoria: Biznes Fakty, Procesy i Technologie, Składniki Żywności

Przedstawiamy Państwu wybrane elementy kilku globalnych raportów na temat trendów rynku żywności i produktów żywnościowych zaprezentowanych na konferencji organizatorów  największych targów żywności na świecie SIAL, które odbędą się w dniach 21-25 października 2018 w Paryżu.

Światowy rynek żywności - stały wzrost wynikający z demografii i inne uwarunkowania

Rynek żywnościowy musi zmierzyć się z nadchodzącymi wyzwaniami, które w znacznym stopniu wpłyną na jego rozwój i kształt. Oto najważniejsze z nich:

-globalny wzrost liczby ludności o około 30% do roku 2050  (9,7 mld) oraz postęp urbanizacji zwiększy światowy popyt na żywność o 60 -70% do roku 2050

-klasa średnia powiększy się jeszcze szybciej w stosunku do całkowitego przyrostu populacji światowej (odpowiednio 40% i 30%), co zwiększy popyt na produkty żywnościowe

-w roku 2030 ok. 2/3 konsumpcji klasy średniej będzie miała miejsce w strefie Azji i Pacyfiku

-populacja Afryki podwoi się w ciągu najbliższych 30 lat

-konsumenci w krajach zachodnich w dalszym ciągu będą wybierać żywność wysokiej jakości, natomiast kraje szybko rozwijające się przejdą od produktów nieprzetworzonych do produktów przetworzonych (co oznacza zarazem więcej przetwórstwa i opakowań)

-starzenie się ludności w krajach zachodnich spowoduje wzrost popytu na produkty dedykowane osobom w podeszłym wieku

Czynniki te znacząco wpłyną na zwiększenie obrotu produktami żywnościowymi i napojami na światowym rynku.

Wizja i długoterminowa analiza innowacji spożywczych

Analiza innowacyjności może być wykonana przy użyciu wielu systemów – poniżej przedstawiamy rezultaty wieloletniego monitoringu wykonanego przez globalna firmą analityczną XTC Group:

Jednym z najsilniejszych obserwowanych trendów jest zwiększenie innowacyjności w obszarze pozytywnego wpływu żywności na zdrowie. Ostatnie cztery lata są okresem ciągłego wzrostu wprowadzanych innowacji w tym obszarze, podczas gdy przyjemność z jedzenia, która nadal pozostaje największym obszarem innowacji i podstawowym oczekiwaniem konsumentów, a także wygoda użytkowania, wykazują tendencje spadkowe. Dodatkowo badania wykazały, że główną osią strategii rozwoju firm jest obecnie eksport.

Europa na tle rynku światowego

Oferta innowacyjnych produktów z Europy i ze świata jest podobna – najważniejszą kategorię stanowi „przyjemność”, której dotyczy ponad połowa innowacji w produktach żywnościowych:

Zestawienie TOP 15 najbardziej innowacyjnych produktów – świat i Europa

Przedstawienie Europy na tle całego świata pokazuje duże podobieństwo trendów, z niewielkimi przesunięciami w poszczególnych pozycjach:

Ranking 10 najbardziej innowacyjnych kategorii produktów w 2017 roku w Polsce

Sytuacja w Polsce kształtuje się nieco odmiennie – najbardziej innowacyjną kategorią w 2017 okazały się płatki śniadaniowe, natomiast tuż za nimi usytuowały się ciastka.

Trzeba podkreślić, że rynek polski wykazuje duże podobieństwo charakteru innowacji do tendencji europejskich i światowych przedstawionych wcześniej, z zaznaczeniem, że większy jest w naszym kraju udział obszaru zdrowia, który określony został na poziomie 37%.

Wybranie produkty innowacyjne z polski na targach SIAL

W 2016 r. podczas targów SIAL szereg polskich produktów został zauważonych i wyróżnionych. Oto niektóre z nich:

SIAL 2018

Tegoroczne targi SIAL będą kolejnym rekordem pod względem liczby produktów, reprezentowanych krajów, a także liczebności produktów z Polski.

Prezentowane powyżej materiały udostępnione zostały przez organizatów Targów, za co serdecznie dziękujemy. Zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu, na którym oprócz wyjątkowej okazji do zapoznania się z tysiącami nowych porduktów, można będzie wysłychać pełnej prezentacji firmy badawczej XTC, będącej oficjalnyjm partnerem SIAL.

Więcej szczegółów o Targach i wydarzeniach towarzyszących już wkrótce.

Wybierz obszar: Nowości rynkowe

Autor: FoodFakty

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn