Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

UK: nowe wymogi związane z importem

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Zjednoczone Królestwo sukcesywnie wprowadza zmiany związane z przywozem towarów z zagranicy. Pierwsze zmiany będą obowiązywać już od 31 października. 

Ogólny kontekst 

Zjednoczone Królestwo sukcesywnie wprowadza zmiany związane z przywozem towarów z zagranicy. Planowane zmiany określane są jako The Border Target Operating Model (Model Operacyjny Celu Granicznego). Model ten określa nowe podejście do kontroli bezpieczeństwa i ochrony (dotyczących całego importu) oraz kontroli sanitarnych i fitosanitarnych (dotyczących przywozu żywych zwierząt, produktów biologicznych, produktów pochodzenia zwierzęcego, roślin i produktów roślinnych) na granicy. Określa także, w jaki sposób kontrole będą zapewniane poprzez uproszczenie, cyfryzację i nowe jednolite okno handlowe w Wielkiej Brytanii.

Planowane zmiany 

Zgodnie z informacjami zawartymi w przewodniku The Border Target Operating Model "Od stycznia 2024 r. rozszerzymy obecne wykorzystanie PDF Export Health Certificates (EHC) dla żywych zwierząt na import produktów zwierzęcych z krajów UE i EOG/EFTA. Akceptujemy wersje PDF podpisanych cyfrowo eksportowych certyfikatów zdrowotnych, które zostaną dołączone do wstępnych notyfikacji IPAFFS (Import of Products Animals, Food and Feed Systems - Import Produktów Zwierząt, Żywności i Systemów Paszowych) dotyczących importu POAO (Products of Animal Origin - produkty pochodzenia zwierzęcego) bez konieczności wysyłania oryginalnego certyfikatu papierowego wraz z przesyłką. Certyfikaty te będą musiały zostać utworzone bezpośrednio w TRACES lub w ramach Krajowego Systemu Eksportowego SPS (Sanitarny and Phytosanitary - sanitarny i fitosanitarny) Państwa Członkowskiego UE / EFTA / EOG, gdzie można je zweryfikować elektronicznie w stosunku do oryginalnego certyfikatu, na przykład za pomocą wbudowanych kodów QR. Latem opublikujemy listę państw członkowskich spoza TRACES, które mogą korzystać z wersji PDF eksportowych świadectw zdrowia. Opracowujemy również rozwiązanie cyfrowe, aby umożliwić bezpośrednie klonowanie cyfrowych eksportowych certyfikatów zdrowotnych z krajów eksportujących, w których dostępna jest możliwość, począwszy od certyfikatów zdrowia eksportowych żywych zwierząt od listopada 2023 r. z krajów korzystających z TRACES w UE. Skróci to czas potrzebny handlowcom w Wielkiej Brytanii na wypełnienie powiadomień o imporcie w IPAFFS. Poprawi to sprawdzanie powiadomień, ponieważ wyższy poziom pewności zostanie zapewniony dzięki możliwości weryfikacji powiadomienia za pośrednictwem zaufanego i zaufanego źródła. Certyfikaty będą udostępniane automatycznie w systemach Wielkiej Brytanii po przesłaniu przez Oficjalnego Weterynarza lub urzędnika w kraju eksportującym. Oprogramowanie innych firm nie będzie wymagane od importerów w celu uzyskania dostępu do tych certyfikatów.”. 

Oś czasu wdrożenia nowego modelu sanitarnego i fitosanitarnego

Kontrole towarów najwyższego ryzyka już obowiązują, a nowy model sanitarny i fitosanitarny będzie stopniowo wprowadzany, zaczynając od krytycznych kontroli w celu ochrony bezpieczeństwa biologicznego, zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego w Wielkiej Brytanii. W przypadku towarów przewożonych z wyspy Irlandii, należy zapoznać się ze szczególnymi wymogami, które również zostały uwzględnione w ramach przewodnika The Border Target Operating Model. 

Od 31 października 2023 r. nastąpi:

  • zaakceptowanie składania uproszczonych świadectw zdrowia eksportowego dla reszty handlu światowego. Jednocześnie opublikowane zostały nowe uproszczone eksportowe świadectwa zdrowia dla produktów pochodzenia zwierzęcego, a certyfikaty dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego będą wkrótce dostępne. To uproszczenie utrzyma potrzebną kontrolę i zmniejszy możliwości błędów administracyjnych poprzez ponowne sformatowanie certyfikatów. Przeniesiono również wytyczne dotyczące zaświadczeń z samego certyfikatu do załącznika.

Od 31 stycznia 2024 r. nastąpi:

  • wprowadzenie uproszczonych eksportowych świadectw zdrowia i świadectw fitosanitarnych dla produktów zwierzęcych średniego ryzyka i towarów fitosanitarnych importowanych z UE.
  • Rozpoczęcie przykładowych kontroli dokumentów towarów o średnim ryzyku z UE, ale bez nowych rutynowych kontroli tych towarów na granicy, więc początkowo nie będzie żadnych opłat za kontrole dokumentów lub blokady do kontroli.
  • Usunięcie wymogów dotyczących wstępnego powiadomienia dla roślin i produktów roślinnych niskiego ryzyka pochodzących z UE. 
  • Wprowadzenie wymagania wstępnego powiadomienia dla towarów sanitarnych i fitosanitarnych UE, które wjeżdżają do Wielkiej Brytanii przez porty Zachodniego Wybrzeża.
  • Rozpoczęcie Certyfikacji Pilotów Logistycznych i Akredytowanych Programów Pilotażowych Zaufanych Traderów.

Od 30 kwietnia 2024 r. zostanie wdrożony nowy globalny system importu oparty na ryzyku zarówno dla towarów z UE, jak i spoza UE. W szczególności:

• wprowadzone zostaną nowe kontrole na granicy towarów pochodzenia UE o średnim ryzyku (z wyjątkiem portów Zachodniego Wybrzeża UK).

• Wszystkie towary, do których mają zastosowanie kontrole zdrowia przywozu, będą musiały wejść przez punkt wejścia, który ma odpowiedni punkt kontroli granicznej lub w przypadku roślin lub produktów roślinnych oznaczenie punktu kontroli dla tych towarów.

• Świadectwa zdrowia i rutynowe kontrole na granicy nie będą już wymagane w przypadku produktów zwierzęcych niskiego ryzyka przywożonej z krajów spoza UE, z wyjątkiem interwencji wywiadowczych dotyczących produktów zwierzęcych niskiego ryzyka.

• Wymagania dotyczące kontroli importu niektórych roślin i produktów roślinnych niskiego ryzyka z krajów spoza UE zaczną być usuwane, jeśli będą wspierane przez oceny ryzyka. Świadectwa zdrowia i rutynowe kontrole na granicy nie będą wymagane dla takich produktów.

  • Produkty pochodzenia zwierzęcego średniego ryzyka będą podlegać zmniejszonemu poziomowi interwencji na granicy, przy czym poziomy kontroli tożsamości i kontroli fizycznej będą niższe niż obecnie w przypadku importu z krajów spoza UE.
  • Wprowadzenie wspólnych dokumentów zdrowotnych CHED (Common Health Entry Documents - wspólne dokumenty dotyczące wjazdu na zdrowie) dla wszystkich żywych zwierząt, HRFNAO  (High Risk Food and Feed of Non-Animal Origin - żywność i pasza wysokiego ryzyka pochodzenia niezwierzęcego) i przywozu produktów zwierzęcych z UE jest wymagane w celu wsparcia wprowadzenia kontroli tożsamości i kontroli fizycznych od końca kwietnia 2024 r. CHED zastąpią powiadomienia o imporcie (IMP) obecnie wymagane dla żywych zwierząt, HRFNAO i importu produktów zwierzęcych z UE. Obecnie HRFNAO nie ma zastosowania w przypadku towarów pochodzących z UE, więc wymóg ten odnosi się do sytuacji, w której HRFNAO spoza UE został wprowadzony na rynek UE i nie podlegał dalszemu przetwarzaniu. CHED dla importu żywych zwierząt i HRFNAO z UE zostaną wdrożone do końca listopada 2023, a CHED dla importu produktów zwierzęcych z UE wdrożone do końca stycznia 2024.

Od 31 października 2024 r. Wprowadzone zostaną wymagania dotyczące kontroli towarów SPS UE, które trafiają do Wielkiej Brytanii przez porty Zachodniego Wybrzeża. Uproszczeniu ulegnie również zarządzanie przez handlowców wymogami sanitarnymi i fitosanitarnymi, poprzez wprowadzenie UK Single Trade Window, które w miarę możliwości usunie powielanie w zbiorach danych przed przybyciem.

Dodatkowe informacje na temat chronologii wprowadzenia certyfikacji cyfrowej przedstawia poniższa infografika. 

Źródło: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1182464/Final_Border_Target_Operating_Model.pdf 

 

Więcej informacji na temat Export Health Certificate (EHC) znajdziesz w poniższym przewodniku:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1182464/Final_Border_Target_Operating_Model.pdf 

Więcej informacji na temat nowych wymogów związanych z importem towarów (The Border Target Operating Model) znajdziesz pod adresem: 

https://www.gov.uk/government/publications/the-border-target-operating-model-august-2023 

Wybierz obszar: Certyfikacja Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawniczka, ekonomistka. Ekspertka prawa żywnościowego i liderka projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorantka w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego. 
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.