Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Umowa między Unią Europejską, a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych

Kategoria: Prawo Żywnościowe

11 czerwca 2018 r. opublikowano powiadomienie o wejściu w życie Umowy między Unią Europejską a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 274 z 24.10.2017, str. 3—56).

Cel umowy

Wzajemnie propagowanie harmonijnego rozwoju oznaczeń geograficznych w rozumieniu definicji zawartej w art. 22 ust. 1 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) oraz wspieranie handlu produktami rolnymi i środkami spożywczymi pochodzącymi z terytoriów Stron.

Zakres umowy

Umowę stosuje się do uznawania i ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych oraz środków spożywczych – innych niż wina aromatyzowane produkty sektora wina i napoje spirytusowe – pochodzących z terytoriów Stron.

Chronione unijne oznaczenia geograficzne są wymienione w załączniku II do umowy są chronione przed:

  • Bezpośrednim lub pośrednim używaniem chronionej nazwy w celach handlowych w odniesieniu do porównywalnych produktów niezgodnych ze specyfikacją produktu chronionej nazwy lub jeżeli takie użycie wykorzystuje renomę oznaczenia geograficznego.
  • Niewłaściwym używaniem, naśladowaniem lub przywołaniem, nawet jeżeli prawdziwe pochodzenie produktu jest podane lub chroniona nazwa jest używana w tłumaczeniu, w formie transkrybowanej, transliterowanej lub wraz z takimi określeniami jak: „w stylu”, „typu”, „zgodnie z metodą”, „jak produkowane w”, „imitacja”, „o smaku”, „podobne do” itp.
  • Innymi nieprawdziwymi lub wprowadzającymi w błąd określeniami dotyczącymi pochodzenia, charakteru lub podstawowych właściwości produktu, umieszczanymi na opakowaniu wewnętrznym lub zewnętrznym, w materiale reklamowym lub dokumentach odnoszących się do tego produktu, oraz opakowaniem produktu w pojemnik mogący stwarzać błędne wrażenie co do jego pochodzenia.
  • Innymi praktykami mogącymi wprowadzać konsumentów w błąd co do prawdziwego pochodzenia produktu.

Chronione oznaczenia geograficzne nie mogą stać się nazwami rodzajowymi na terytorium Stron.

W załączniku nie umieszczono jak dotychczas żadnych islandzkich produktów. 

Obowiązywanie

Umowa weszła w życie 1 maja 2018 r.

 

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.