Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Ważne! Nowe rozporządzenie UE w sprawie tłuszczów trans – Rozporządzenie 2019/649

Kategoria: Prawo Żywnościowe, Składniki Żywności

24 kwietnia 2019 r. Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie 2019/649 zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego.

Przewiduje się, że kwestia definicji limitu zawarta w Rozporządzeniu spowoduje potrzebę szczegółowej analizy składu produktów spożywczych wprowadzanych na rynek.

Izomery trans kwasów tłuszczowych

Rozporządzenie 2019/649 stwierdza, iż izomery trans kwasów tłuszczowych są substancją inną niż witaminy i składniki mineralne, w odniesieniu do której stwierdzono szkodliwy wpływ na zdrowie. W związku z tym substancja ta powinna zostać umieszczona w części B załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006, a jej dodawanie do żywności lub jej stosowanie w produkcji żywności powinno być dozwolone wyłącznie na warunkach określonych w tym załączniku, w świetle obecnego stanu wiedzy naukowej i technicznej.

Główne wymagania Rozporządzenia 2019/649

Zgodnie z Rozporządzeniem, zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego, w żywności przeznaczonej dla konsumenta finalnego i w żywności przeznaczonej do dostarczania na potrzeby handlu detalicznego nie przekracza 2 g na 100 g tłuszczu.

Podmioty działające na rynku dostarczające żywność nieprzeznaczoną dla konsumenta finalnego lub nieprzeznaczoną do dostarczania na potrzeby handlu detalicznego są zobligowane do poinformowania podmiotów zaopatrywanych o ilości izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego, jeżeli ilość ta przekracza 2 g na 100 g tłuszczu.

Od kiedy obowiązuje?

Rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Żywność niezgodna z przepisami niniejszego rozporządzenia może być nadal wprowadzana do obrotu do dnia 1 kwietnia 2021 r.

Źródło: Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/649

Autor: FoodFakty

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn