Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Wdrażanie rozporządzenia 2017/625 - zawiadomienie Komisji

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Ogólny kontekst 

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano zawiadomienie Komisji w sprawie wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (2022/C 467/02). Jego podstawowym celem jest wsparcie organów krajowych w wykonywaniu przepisów rozporządzenia 2017/625. Cel ten ma zostać zrealizowany poprzez zebranie wyjaśnień i najlepszych praktyk dotyczących przepisów, które najczęściej stanowiły przedmiot wątpliwości i zapytań kierowanych do organów unijnych przez państwa członkowskie. Należy jednak mieć na uwadze, że zgodnie z wprowadzeniem do zawiadomienia „Niniejsze zawiadomienie pozostaje bez uszczerbku dla wyłącznej kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie dokonywania autorytatywnej wykładni prawa Unii.”. 

Treść zawiadomienia 

Zawiadomienie zostało podzielone na trzy główne tytuły, które następnie dzielą się na dalsze rozdziały lub punkty. Tytuł I dotyczy kwestii związanych z podstawowymi pojęciami i definicjami określonymi w rozporządzeniu 2017/625 takimi jak kontrole urzędowe i inne czynności urzędowe. Tytuł II dotyczy urzędowych kontroli i innych czynności urzędowych w państwach członkowskich. W ramach tego tytułu wyszczególniono trzy rozdziały dotyczące takich kwestii jak m.in. przekazywanie pewnych zadań właściwych organów oraz warunki tego przekazywania; pobieranie próbek, analizy, badania i diagnostyka; metody pobierania próbek, przeprowadzania analiz, badań i diagnostyki; druga ekspertyza; finansowanie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych; obowiązkowe opłaty lub należności oraz poziom kosztów i metody obliczania obowiązkowych opłat lub należności. Tytuł III odnosi się do kwestii związanych z laboratoriami i ośrodkami referencyjnymi w tym m.in. warunków ich wyznaczania, akredytacji oraz zakresu działaności zarówno w odniesieniu do krajowych ośrodków jak i unijnych. 

Pełen tekst zawiadomienia znajdziesz pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.467.01.0002.01.POL&toc=OJ%3AC%3A2022%3A467%3ATOC 

Wybierz obszar: Inspekcje Państwowe Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.