Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Europejskie Trendy w Bezpieczeństwie Żywności: Najważniejsze Kwestie i Perspektywy - BLUE PAPER 2018

Mérieux NutriSciences z przyjemnością informuje o wydaniu drugiej edycji Blue Paper, publikacji będącej kontynuacją serii opracowań dotyczących „Europejskich Trendów w Bezpieczeństwie Żywności: Najważniejsze Kwestie i Perspektywy”.

 Dzięki pozytywnym opiniom, które otrzymaliśmy od producentów żywności, jak i środowiska naukowego, a także biorąc pod uwagę wysoce aktualną kwestię bezpieczeństwa żywności, zespół specjalistów Mérieux NutriSciences z zakresu mikrobiologii, prawa żywnościowego i analiz laboratoryjnych opracował drugie wydanie Blue Paper.

Informacje zamieszczone w Blue Paper zostały opracowane na podstawie opinii naukowych i rekomendacji Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), informacji udzielanych przez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (RASFF) na temat istniejących i pojawiających się zagrożeń związanych z łańcuchem żywnościowym. Opracowanie poświęca również uwagę zmianom w prawie żywnościowym i możliwościom analitycznym w zakresie wykrywania zanieczyszczeń w żywności.

Podobnie jak w pierwszym wydaniu Blue Paper z 2017 r., informacje przedstawione zostały za pomocą infografik, czytelnych i łatwych w analizie statystyk w postaci wykresów oraz map.

Zgodnie z misją firmy Mérieux NutriSciences, której celem jest ochrona zdrowia konsumentów na całym świecie, a także podążając za naszym mottem „Because you care about consumers’ health”, drugie wydanie Blue Paper rozpoczyna się od przedstawienia postrzegania jakości i bezpieczeństwa żywności przez konsumentów. W jaki sposób konsumenci postrzegają jakość i bezpieczeństwo żywności? Jakie zanieczyszczenia i kategorie produktów wzbudzają największe obawy konsumentów z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego?

Ostatnie wydarzenia związane z wycofaniem żywności skażonej przez bakterię Salmonella skłoniły nas do przedstawienia przyczyn najczęstszych epidemii wywołanych przez skażoną żywność w 2017 r. Co więcej, zestawiliśmy te dane z liczbą powiadomień alarmowych zgłoszonych w systemie RASFF, a także liczbą produktów wycofanych z obrotu na podstawie powiadomień RASFF.

Kluczową rolę w ocenie bezpieczeństwa żywności jest poznanie zanieczyszczeń, zarówno biologicznych, jak i chemicznych, których obecność lub zawartość, przekraczająca dozwolone limity, może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. W naszym opracowaniu znalazły się zanieczyszczenia wobec których Komisja Europejska zastosowała bądź zastosuje w najbliższym czasie zaostrzenie przepisów dotyczących najwyższych dopuszczalnych limitów, m.in. akryloamid czy estry glicydowe kwasów tłuszczowych; zanieczyszczenia, które były powodem zgłoszenia największej liczby powiadomień w systemie RASSF w 2017 r., a także zanieczyszczenia, takie jak alergeny, których obecność w produkcie i środowisku produkcyjnym powinna być pod szczególną kontrolą ze względu na zagrożenie jakie ze sobą niosą.

Uzupełnieniem opisu poszczególnych zanieczyszczeń są informacje, które pozwolą odpowiedzieć na pytania: jakie akty prawne regulują obecność tych związków w żywności, jakie zmiany w prawie planowane są w najbliższym czasie, czym spowodowane jest zaostrzenie przepisów, jak zapobiegać skażeniom tymi zanieczyszczenia, i wreszcie, jakie metody analityczne pozwolą na ich wykrycie w żywności?

Aby w jak największym stopniu zwiększyć przydatność informacji zawartych w Blue Paper, oprócz zestawienia zanieczyszczeń, które były powodem najczęstszych zgłoszeń w systemie RASFF w 2017 r., przygotowaliśmy również zestawienie zanieczyszczeń, które stanowią największy problem w danej kategorii żywności, a także z jakich krajów pochodzą produkty, które zgłoszono w systemie RASFF.

Drugie wydanie Blue Paper zamyka rozdział zawierający listę zagrożeń, wobec których planowane są zmiany przepisów, zarówno w prawie krajowym, europejskim, jak i międzynarodowym.

Aktualizacja informacji przedstawionych w poprzednim wydaniu, a także omówienie zagadnień obejmujących nowe zanieczyszczenia i kategorie produktów, sprawia, że Blue Paper może stanowić swego rodzaju przewodnik zarówno dla producentów i dystrybutorów żywności, jak i sieci handlowych. Wśród nowych zagadnień znalazły się: oporność na antybiotyki, nanocząsteczki, substancje zaburzające gospodarkę hormonalną, mykotoksyny i toksyny roślinne, wirusy przenoszone przez skażoną żywność, a także Salmonella.

Blue Paper dostępny jest zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej.

Aby pobrać bezpłatną próbkę Blue Paper lub zamówić pełne wydanie Blue Paper (wersja elektroniczna i papierowa) w promocyjnej cenie €189,- wystarczy wypełnić formularz zamieszczony na naszej strony internetowej:

https://www.merieuxnutrisciences.com/pl/pl/blue-paper-2018-europejskie-trendy-w-bezpieczenstwie-zywnosci-najwazniejsze-kwestie-perspektywy

 

 

Słowa kluczowe:

Autor: Mérieux NutriSciences

Mérieux NutriSciences

Artykuł_opublikowany_dzięki_firmie

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn