Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

KE poparła inicjatywę ws. zakazu chowu klatkowego

Kategoria: Prawo Żywnościowe

30 czerwca 2021 r. Komisja Europejska zobowiązała się do opracowania odpowiednich regulacji zmierzających do wprowadzenia zakazu chowu klatkowego w UE jeszcze przed 2023 rokiem. Działanie Komisji stanowi pozytywną odpowiedź na rezolucję Parlamentu Europejskiego, który dnia 10 czerwca 2021 r. przegłosował rezolucję dotyczącą zakazu hodowli klatkowej w Unii Europejskiej. Więcej na temat rezolucji znajdziesz TUTAJ. 

W efekcie planowanych zmian, hodowla klatkowa zwierząt miałaby zostać stopniowo wycofana w odniesieniu do niektórych gatunków zwierząt. Aby jednak ten cel mógł zostać osiągnięty, konieczne jest uchwalenie szeregu przepisów, które pozwolą dostosować się producentom do nowych wymogów. Dodatkowo, państwa członkowskie, są uprawnione do korzystania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, które mają zapewnić stopniowe i ekonomicznie opłacalne przejście na hodowlę bezklatkową.  

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Komisję, wniosek o zmianę regulacji będzie dotyczył w szczególności:

- „zwierząt już objętych prawodawstwem: kur niosek, loch i cieląt;

- innych zwierząt wymienionych w europejskiej inicjatywie obywatelskiej: królików, młodych kur, hodowlanych kur niosek, hodowlanych kur brojlerów, przepiórek, kaczek i gęsi. W przypadku tych zwierząt Komisja zwróciła się już do EFSA (Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności) o uzupełnienie istniejących dowodów naukowych w celu określenia warunków koniecznych do wprowadzenia zakazu stosowania klatek”. 

Zmiany są efektem inicjatywy obywatelskiej, pod którą podpisało się 1.4 mln Europejczyków „End the Cage Age” (Zakończmy epokę klatek). Uchwalenie przepisów zakazujących chowu klatkowego jest także wyrazem realizacji strategii „od pola do stołu” oraz Europejskiego Zielonego Ładu, których celem jest przekształcenie unijnej produkcji rolnej na bardziej zrównoważone systemy rolnicze. 

Jak dodaje komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, „Zrównoważony system żywnościowy nie może istnieć bez wysokich standardów w zakresie dobrostanu zwierząt. Dzięki naszym obywatelom działania Komisji w tym obszarze będą jeszcze bardziej ambitne, a stosowanie systemów klatkowych w gospodarstwach hodowlanych będzie stopniowo znoszone. Zielony Ład i strategia „Od pola do stołu”, wspierana przez nową wspólną politykę rolną, będą miały kluczowe znaczenie dla przejścia na zrównoważone systemy żywnościowe. Ta inicjatywa obywatelska jedynie potwierdza, że transformacja taka stanowi również odpowiedź na społeczne zapotrzebowanie na bardziej etyczne i zrównoważone rolnictwo”. 

Komunikat prasowy Komisji na ten temat dostępny jest pod adresem:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_21_3297 

Wybierz obszar: Eko Prawo żywnościowe Przemysł mięsny Przemysł mleczarski

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn